19.07.2022

Stanovisko Ministerstva financí ke Sberbank CZ pro účetní jednotky k účetnímu a rozpočtovému zachycení

Dne 23.06.2022 vydalo Ministerstvo financí v rámci svých metodických pomůcek stanovisko ve věci Sberbank CZ pro účetní jednotky k účetnímu a rozpočtovému zachycení.

Více informací včetně stanoviska lze nalézt na tomto odkazu: www.mfcr.cz | Stanovisko-mf-ke-sberbank-pro-ucetni-jed-47918

Stanovisko v samostatném dokumentu: www.mfcr.cz | Stanovisko-MF-ke-SberBank-pro-ucetni-jednotky.pdf 

Mgr. Alena Klimtová, DiS. Legislativní a právní sekce SMO ČR