20.05.2022

Stanovisko expertní skupiny k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Účelem stanoviska expertní skupiny MMR je poskytnout metodické vodítko k aplikaci předmětných sankcí v oblasti veřejných zakázek v České republice.

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes uveřejnilo stanovisko expertní skupiny MMR k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do veřejných zakázek. Sankce přijaté na evropské úrovni jsou přímo použitelné, je tedy nezbytné je aplikovat od okamžiku účinnosti dotčených právních předpisů a není nezbytné je transponovat do vnitrostátního právního řádu. Účelem stanoviska je poskytnout metodické vodítko k aplikaci předmětných sankcí v oblasti veřejných zakázek v České republice. Dopady sankcí individuálních a ekonomických jsou do jisté míry rozdílné, proto by měl zadavatel umět jednotlivé sankce od sebe rozlišit. Stanovisko je ke stažení níže, nebo na této adrese: portal-vz.cz | Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf

Mgr. Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce SMO ČR