18.09.2023

Speciál právní poradny 7/2023

Již jen necelý měsíc zbývá na stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Nejpozději 1. října 2023 musí nabýt platnosti (tedy být schválena zastupitelstvem a publikována ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů) obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí. Přinášíme Vám tedy speciál k této problematice.

Jakým způsobem může obec zvýšit daň z nemovitých věcí na území obce?
Jaké koeficienty daně z nemovitých věcí může obec upravit či stanovit?
Jak je to s místním koeficientem u daně z nemovitých věcí?
Jak je definován stavební pozemek dle zákona o dani z nemovitých věcí?
Jak to je v případě daně z nemovitých věcí s koeficientem u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro bydlení?
Koeficient u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek sloužících pro podnikání
Jak to je v případě daně z nemovitých věcí s koeficientem u zdanitelných staveb pro rodinnou rekreaci?
Může obec zatížit vyšší daní z nemovitostí jen průmyslové objekty či logistická centra na území obce prostřednictvím místního koeficientu?


Chcete se přihlásit do Poradny pro obce, ale zapomněli jste heslo? Klikněte SEM.