22.11.2021

Speciál právní poradny 24/2021

Od 22. listopadu 2021 dochází k dalším změnám mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, a proto Vám opět přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co nyní platí.

Hromadné akce

Na hromadných akcích se za splnění určitých podmínek může nadále na jednom místě vyskytovat současně 1000 osob nyní bez rozlišení na venkovní a vnitřní prostory, tyto počty se však vztahují pouze na akce, kde tyto osoby budou schopny doložit podstoupené očkování anebo prodělané onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech. Jinak se uplatní omezení, které umožňuje přítomnost nejvýše 20 osob na jednom místě. Nově není až na výjimky možné prokazovat bezinfekčnost PCR testy, ty jsou akceptovány jen u osob mladších 18 let nebo u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci.

Zmíněné omezení je však obecného charakteru, pro spoustu akcí je celá řada výjimek, k nimž patří svatby či pohřby, zasedání orgánů veřejné moci a právnických osob, shromažďování, sportování, koncerty, divadelní a filmová představení atd., ve všech případech však platí stejné omezení ohledně prokazování bezinfekčnosti.

Povinné testování

Od 29. listopadu 2021 se opět nařizuje povinné testování zaměstnanců, a to prostřednictvím rychlého antigenního testu, a to s frekvencí 1x týdně. Rovněž se zaměstnancům nařizuje v této frekvenci test podstoupit. Povinnost se nevztahuje na osoby očkované, s prodělanou nemocí anebo u těch, kteří podstoupili PCR či antigenní test v posledních 7 dnech s negativním výsledkem.

 

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

 

Co máme dělat, když zaměstnanec odmítne podstoupit test? (K 22. 11. 2021)

Za jakých podmínek může obec (k 22. 11. 2021) pořádat kulturní a jiné obdobné akce (např. slavnosti, vánoční trhy, koncerty, divadelní představení apod.)?

Můžeme pronajímat obecní víceúčelové hřiště nebo tělocvičnu (k 22. 11. 2021)?

Kolik osob se může zúčastnit svatby nebo pohřbu (k 22. 11. 2021)?

Jakým způsobem je upraven provoz obecních knihoven nebo muzeí pro veřejnost (k 22. 11. 2021)?

Jak je to aktuálně (k 22. 11. 2021) s možností konání zasedání zastupitelstva?