13.09.2021

Speciál právní poradny 21/2021

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ ESO, realizovaný Svazem měst a obcí ČR.

 

 

Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů na Vrběticku

 

Účinnost 1. 1. 2022

 

O CO V ZÁKONĚ JDE?

 

Zákon upravuje podmínky poskytnutí a výši jednorázového odškodnění územní samosprávných celků a fyzických osob v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice. Podle tohoto zákona se stanovuje jednorázové odškodnění vyjmenovaným územním samosprávným celkům a rovněž i fyzickým osobám přihlášeným k trvalému pobytu ve vyjmenovaných obcích. Úplné znění zákona naleznete na ZDE.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

  • § 1 až 12 zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů

 

 

Pozor, abyste si odpovědi na dotazy mohli zobrazit, musíte být přihlášeni! Přihlaste se zde.

 

 

Novela zákona o dětských skupinách

 

Účinnost 1. 10. 2021

 

O CO V NOVELE JDE?

 

Právní úprava dětských skupin doznala celé řady změn, k těm nejzásadnějším patří úprava odborné způsobilosti pečujících osob, povinnost jejich dalšího vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin za kalendářní rok vč. kurzů první pomoci. Další významnou změnou je nastavení financování ze státního rozpočtu, kdy dětské skupiny získají příspěvek na provoz. Zároveň by poskytovatel měl ve svém názvu mít označení „dětská skupina“. Pro stávající poskytovatele služby péče o dítě jsou nastavena různá přechodná období ke splnění požadavků novelizovaného zákona. Úplné znění vyhlášky naleznete ZDE.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

  • § 2 až 7 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • § 11 a § 13 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • § 15 až 23 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

 

Naše příspěvková organizace je poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, ale označení „dětská skupina“ nemá v názvu. Do kdy musí být název změněn?

Od jakého věku lze přijímat děti do dětské skupiny?

Lze od rodičů požadovat úhradu některých nákladů za službu péče o dítě?

 

 

Novela nařízení o platových poměrech

 

Účinnost 1. 9. 2021

 

O CO V NOVELE JDE?

 

Novela vyčleňuje a zároveň zvyšuje zvláštní příplatek pedagogického pracovníka, který vykonává práce třídního učitele. Tento příspěvek tak nově činí 1.500 až 3.000 Kč. Úplné znění novely naleznete na ZDE.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

  • § 8 odst. 3 nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu z DPH a daní z příjmů

 

Účinnost 1. 9. 2021

 

O co ve vyhlášce jde?

 

Ministerstvo financí vydalo jako každý rok vyhlášku dle příslušných ustanovení zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, jímž určuje procentní podíl jednotlivých obcích na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.  

Úplné znění zákona naleznete na  ZDE.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

  • § 1 až 4 vyhlášky č. 313/2021 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
  • příloha k vyhlášce č. 313/2021 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

 

 

 

Bezdoplatkové zóny

 

Rozhodnutí: nález Ústavního soudu ze dne 24. 8. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 40/17

 

Ústavní soud vyhověl návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, která umožňovala obcím vydat opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, a tím v těchto lokalitách omezit či znemožnit poskytnutí doplatku na bydlení. Podle Ústavního soudu jsou zmíněná ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi neústavním zásahem do práva na zajištění základních životních podmínek v oblasti bydlení. Jde pouze o nesystémovou reakci bez trvalejších účinků na dlouhodobě neuspokojivě řešený problém sociálního vyloučení. Ústavní soud rovněž zmínil, že opatření obecné povahy má paušální dopad na všechny potenciální žadatele o doplatek na bydlení, tudíž negativní důsledky opatření ponesou i jiné osoby, než ty, které jsou označovány za nepřizpůsobivé a které v zásadě způsobují to, že se v příslušné lokalitě vyskytují sociálně nežádoucí jevy ve zvýšené míře. K dokreslení argumentace Ústavního soudu lze odkázat i na následující pasáž uvedeného nálezu: „Mnoho osob bydlících ve vyhlášené oblasti nemá vliv na výskyt sociálně nežádoucích jevů, a přesto jsou napadenou právní úpravou dotčeny, neboť nebudou-li moci být ze zákona příjemci doplatku na bydlení, může to u nich vést k životu „na ulici“, umísťování dětí do dětských domovů, ke zvýšené míře trestné činnosti a dalším sociálně nežádoucím jevům. Zákonodárce zde fakticky konstruoval objektivní odpovědnost osob žijících ve vymezené lokalitě za výskyt sociálně nežádoucích jevů s jediným liberačním důvodem spočívajícím v tom, že v dotčené oblasti mají platný právní titul k užívání bytu, jehož vznik předchází datu vydání OOP.“ Více informací naleznete ZDE.

 

DOTČENÁ USTANOVENÍ

 

  • § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.