14.12.2020

Speciál právní poradny - novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Co nového v legislativě ohledně zadávání veřejných zakázek se můžete dozvědět z dalšího právního speciálu.

Účinnost 1. 1. 2021.

O CO V LEGISLATIVĚ JDE?

V rámci nové odpadové legislativy se doplňuje i zákon o zadávání veřejných zakázek. Ačkoliv je novela na první pohled zanedbatelná, do značné míry zřejmě mění dosavadní postupy zadavatelů nejen v rámci veřejných zakázek zadávaných podle zákona, ale též veřejných zakázek malého rozsahu.

Zákonodárci totiž doplnili do ustanovení § 6 odst. 4, který zakotvuje nové zásady, které by měl veřejný zadavatel dodržovat, pokud to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné.

Zadávání veřejných zakázek by tak mělo být sociálně odpovědné, environmentálně odpovědné zadávání a v souladu se zásadami inovací. Současně je zadavatel povinen svůj postup řádně odůvodnit. O konkrétních dopadech tohoto ustanovení Vás samozřejmě budeme informovat.  Úplné znění novely (doposud nedošlo k publikaci ve Sbírce zákonů)  naleznete zde.  

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

§  6 odst. 4 a § 28 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění od 1. 1. 2021