29.04.2024

Soutěž Architekt obci přijímá nominace osobností až do 10. května

Do 10. května 2024 lze nominovat významné osobnosti do soutěže Architekt obci 2024, na které se již po několikáte podílí i Svaz měst a obcí ČR.

Při příležitosti udělování ceny Architekt roku bude i letos vyhlášena i cena Architekt obci, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se zásadním způsobem zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj. Soutěž Architekt obci také podporuje funkci městských architektů, a má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, kterým je posilování úlohy městských a obecních architektů. Nominace na ocenění Architekt obci 2024 posoudí odborná porota: Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Jan Kasl, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Anna Šlapetová, držitelka ocenění Architekt obci 2023, Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec, a dále zástupce ABF, a. s.

ZASÍLÁNÍ NOMINACÍ

Termín uzávěrky přihlášek Architekt roku 2024 a Architekt obci 2024: 10. května 2024

Pravidla pro zasílání nominací, kritéria hodnocení a přihlášku baleznete na stránkách soutěže:  www.architektobci.cz

Slavnostní ceremoniál s předáním ocenění vítězům soutěží Architekt roku 2024 a Architekt obci 2024 proběhne v září 2024.

ZDROJ: Text pořadatele, ABF, a. s.