28.04.2022

Souhrnná zpráva k projektu "Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel" je nyní dostupná i pro starostky a starosty

Projekt zpracovalo ČVUT a nyní své výstupy předává dále. Svaz měst a obcí podpořil projekt jako aplikační garant.

V příloze níže naleznete volně ke stažení výběr klíčových zjištění a souvislostí projektu "Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel".

Autoři publikaci uvádějí mimo jiné takto: "Výzkum v rámci projektu Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel se zabýval tématem dostupnosti a udržitelnosti bydlení. Cílem výzkumu bylo popsat a interpretovat aspekty s dopadem na udržitelnost a dostupnost bydlení ve městech a obcích a  zkoumat možnost jejich ovlivnění prostřednictvím přípravy a implementace strategických plánů měst a obcí, případně jiných nástrojů bytové politiky a politiky udržitelného rozvoje."