06.02.2024

Školení pro zástupce samospráv "Místní poplatky po velké novele od 1.1.2024" pro členy Svazu se slevou

Další ze série kurzů pro samosprávy za zvýhodněnou cenu pro členy Svazu měst a obcí ČR se zaměří na téma „Místní poplatky po velké novele od 1.1.2024“.

Kurz na téma „Místní poplatky po velké novele od 1.1.2024“ 

Termín: 15.2.2024, Praha + online

Přednáší: Mgr. Ing. Jana Josífková. Lektorka je vrchním ministerským radou v odboru Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků na Ministerstvu financí. Přednášející je rovněž lektorkou a zkušební komisařkou, zapsanou v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra, zajišťujících zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Cíl semináře:

Seznámit úředníky obecních úřadů s procesní novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, účinnou od 1. 1. 2024, která zásadním způsobem změnila podmínky pro stanovení místních poplatků, jakož i prohloubit znalosti účastníků semináře v této oblasti.  

Obsah semináře:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno především následující:

 • Vymezení základních cílů novely
 • Vymezení základních pojmů
  • poplatkový subjekt
  • stanovení poplatku
  • platební výměr
  • dodatečný platební výměr
  • hromadný předpisný seznam
 • Stanovení poplatku
  • předepsání do evidence poplatků
  • vyměření poplatku rozhodnutím
  • doměření poplatku rozhodnutím
  • vyměření poplatku na žádost
 • Sankce za opožděnou úhradu poplatku
  • zvýšení poplatku
 • Vyměření poplatku v insolvenčním řízení
  • rozdělení poplatkového období
  • vyměření poplatku v rozděleném poplatkovém období
  • počátek běhu lhůty v rozděleném poplatkovém období
 • Přechodná ustanovení
  • použití dosavadní právní úpravy
  • použití nové právní úpravy

Více informací a objednávkový formulář pro NEčlenské obce naleznete na stránkách organizátora.

Pro zástupce členských obcí Svazu opět se slevou pouze při objednání přes stránku:

www.smocr.cz/cs/kalendar-skoleni-pro-obce

ZDROJ: organizátor seminářů společnost Aliaves & Co., a.s.