25.06.2020

Seminář "Pandemie COVID-19 - společenské dopady"

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR pořádá seminář s názvem Pandemie COVID-19 - společenské dopady. Konat se bude 1. července 2020 od 10.00 v budově Poslanecké sněmovny. Účast na semináři nahlaste nejpozději do 26. 6. 2020.

Termín konání: 1. července 2020 od 10.00 do 12:45 hodin,

Místo konání: místnost J 205, 2. patro v budově J Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha

Seminář se koná pod záštitou poslance prof. MUDr. Juliuse Špičáka, CSc.

Účast na semináři nahlaste nejpozději do 26. 6. 2020 na e-mailovou adresu bernardovaa@psp.cz

Vzhledem ke kapacitním možnostem bude vstup umožněn pouze předem registrovaným hostům.

Při vstupu procházíte bezpečnostním rámem. Nechte si, prosím, časovou rezervu. Ke vstupu je třeba mít průkaz totožnosti.

Oficiální pozvánku i s programem naleznete v příloze.