09.07.2024

Seminář na téma : Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení

Na seminář na téma Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení se můžete těšit 18. července. Pro členské obce Svazu opět za zvýhodněnou cenu.

Seminář na téma: Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení 

Termín: 18.7.2024, Praha 

Přednáší: Ing. et Ing. Jakub Filip

Cíl semináře:
Seminář je zaměřen na správný postup při řešení přestupků provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, tak, aby řešené případy byly v souladu s právní úpravou, obstály v odvolacím přezkumném řízení.

Zaměřuje se na aplikační praxi správního orgánů s přihlédnutím k praktickým otázkám a problémům, které s sebou skutková podstata přestupku provozovatele vozidla nese.

 

 

Více informací a objednávkový formulář pro NEčlenské obce naleznete na stránkách organizátora.

Pro zástupce členských obcí Svazu opět se slevou pouze při objednání přes stránku:

www.smocr.cz/cs/kalendar-skoleni-pro-obce

ZDROJ: organizátor seminářů společnost Aliaves & Co., a.s.