21.09.2022

Seminář k problematice užívání a ochraně znaku Červeného kříže i znaků dalších

Ve středu 2. listopadu 2022 proběhne v přednáškovém sále Úřadu Českého červeného kříže na Praze 6 bezplatný seminář k problematice užívání a ochraně znaku Červeného kříže i znaků dalších.

Cílem semináře je vysvětlit, jaké používání znaku je správné, jaké už nikoli a proč, jaká je právní úprava v českém i mezinárodním právu. Seminář vás také seznámí s dalšími mezinárodními rozeznávacími znaky - jak těmi, které mají stejný účel, jako červený kříž, tak i se znaky dalšími.

Více informací a přihlášení k semináři zde: www.cervenykriz.eu/seminar-znak

Mgr. Claudia Varhol, Legislativní a právní sekce SMO ČR