13.01.2022

Samosprávy si mohou žádat o proplacení testů od 1. března 2022 zpětně

Testy provedené v období 17. 1. až 15. 2. 2022 (konečné datum bude upraveno dle vývoje situace a následných opatření) budou zpětně proplaceny i samosprávám. Podat žádost o příspěvek na nákup testů mohou územní samosprávy od 1. 3. 2022.

Obce a města a jejich příspěvkové organizace budou oprávněny (resp. možná i povinny, protože by všechny měly postupovat s péčí řádného hospodáře) žádat za testy provedené od 17. ledna 2021 o příspěvek na jednu testovanou osobu až 60 Kč podle doložené nákupní ceny za testy. Za měsíc leden by tak mohlo být proplaceno až 5 testů na osobu (2 celé týdny + pondělí), v únoru pak bude záviset na době trvání mimořádného opatření, předpokládá se, že se bude jednat o 6 testů k refundaci.

Příspěvek je čerpán za zaměstnance (v případě OSVČ i za sebe). Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. Lze ho získat pouze na antigenní test uvedený v seznamu antigenních testů povolených SÚKL určených pro testování laickou osobou. Na jednoho zaměstnance (pojištěnce) bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů lze čerpat příspěvek na nákup testů odpovídající maximálně frekvenci testování stanovené příslušným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. V období od 17. 1. 2022 do 15. 2. 2022 (konečné datum bude upraveno dle vývoje situace a následných opatření) je stanovena frekvence dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování (např. první test v pondělí, následující test je nutné provést ve čtvrtek). Zaměstnancem se také rozumí: státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják z povolání, soudce, státní zástupce, zaměstnanec dočasně přidělený agenturou práce, dobrovolník, osoba, která se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti, která není testována jinou osobou (zaměstnavatelem, školou,...).

Aktuální informace jsou dostupné na stránce https://www.samotesty-covid.cz/. Celý program podpory samotestování i uvedené stránky spravují zdravotní pojišťovny, nikoliv Ministerstvo zdravotnictví, proto je případné dotazy nutné následně směřovat přímo ke zdravotním pojišťovnám. Žádosti o příspěvek je možné podat pouze prostřednictvím aplikace na portálu https://www.samotesty-covid.cz/. Územní samosprávy a příspěvkové organizace, které mohou žádat o příspěvek na testy provedené svým zaměstnancům od 17. 1. 2022, si mohou dle informace zveřejněné na uvedeném portálu zřídit přístup do aplikace a podat žádost o příspěvek na nákup testů od 1. 3. 2022.

Mgr. Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce SMO ČR