25.08.2021

Rozvoj brownfieldů na území Vaší obce

Pomozte zjistit, jak se daří rozvíjet brownfieldové lokality. Na diskusi nad tímto tématem se můžete těšit na odborné konferenci Brownfieldy 2021.

Cílem dotazníku je zjistit, zda jsou obce za současných podmínek schopny úspěšně realizovat vlastní projekty na brownfieldech a jak se jim daří efektivně nastavovat spolupráci s investory. Výsledky dotazníku budou sloužit jako podklad pro medializaci problematiky brownfieldů a diskuzi nad tímto tématem na odborné konferenci Brownfieldy 2021.

Dotazník naleznete zde: https://forms.gle/xrAACJdtvvFBQDNMA

Autorem dotazníku je organizátor konference Brownfieldy 2021.


Konference Brownfieldy

Letošní ročník je věnován rozjezdu městských projektů na brownfieldech. Zástupci samospráv získají nejen inspiraci, ale především konkrétní podněty, jak řešit problém revitalizace brownfieldu na území obce. Na jednom místě se tu potkají s odborníky ze soukromé a veřejné sféry i se zástupci investorů.

Kdy: 17. 9. 2021 od 10:00

Kde: Český Krumlov – kasárna Vyšný

Pro členy SMO ČR platí zvýhodněný vstup 1+1 vstupenka zdarma. Vstupenky v prodeji na portálu GoOut. V případě zájmu o druhý vstup zdarma, kontaktujte pořadatele na e-mailu konference@kfbrownfieldy.cz

Více naleznete v pozvánce: Brownfieldy 2021 | www.smocr.cz nebo na oficiálních stránkách akce www.kfbrownfieldy.cz