ROSA - centrum pro ženy

Prakticky každé město či obec, jeho sociální referáty, musí řešit problémy spojené s domácím násilím.

ROSA-centrum pro ženy, nabízí bezplatné krizové ubytování na dobu sedmi dní pro oběti domácího násilí bezprostředně ohrožené na životě a jejich děti. Služba má celostátní dosah a akreditaci MPSV. Je tedy využitelná pro sociální referáty měst a obcí a další instituce.

ROSA – centrum pro ženy, již třicet let poskytuje pomoc ženám, obětem domácího násilí, je akreditovaným školícím centrem. Má tři registrované sociální služby u MPSV. (www.rosacentrum.cz).

 

Centrum komplexní krizové pomoci ROSALIN je k dispozici ženám, obětem domácího násilí nonstop prostřednictvím bezplatné celostátní telefonní linky 800 60 50 80. Službu telefonické krizové intervence mohou využívat klientky anonymně. Centrum komplexní krizové pomoci ROSALIN poskytuje také možnost krizového pobytu pro ženy (a jejich děti) bezprostředně ohrožené domácím násilím. Krizový pobyt je možný na dobu 7 dnů. K dispozici jsou tzv. 3 rodinná místa, tedy místa pro 3 ženy a celkem 12 dětí (15 lůžek). Veškeré služby centra ROSALIN jsou pro klientky opět bezplatné. Krizovou pomoc, odborné poradenství a provoz bezplatné specializované linky zajišťuje tým proškolených sociálních pracovnic.

Linka ROSALIN 800 60 50 80


Další možnost pomoci:

Informační a poradenské centrum ROSA

Zajištuje bezplatné poradenství pro ženy – oběti domácího násilí. K dispozici – tedy k bezplatnému stažení jsou i naše publikace, určené v rámci prevence pro teenagery, učitele základních a středních škol. Vše běžně dostupné k bezplatnému stažení stopnasili.cz

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR