20.09.2022

Registrace na letošní Celostátní finanční konferenci je otevřena. Účast přislíbili již první ministři.

XXV. celostátní finanční konference zve 8. a 9. prosince všechny představitele měst a obcí. Nejočekávanější akce Svazu měst a obcí nabízí do konce října výhodné vstupné.

 

Co vás na letošní CFK čeká?

2 dny na téma finance a obce. Vrcholní představitelé státní správy i samosprávy. Evropské finance, zdroje pro obce a města i evropská legislativa. Probereme aktuálně nejpalčivější témata, ale i dlouhodobé výzvy. Svou účast již potvrdili Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj, Martin Kupka, ministr dopravy, Zdeňek Nekula, ministr zemědělství a předběžně se můžete těšit i na Zbyňka Stanjuru, ministra financí.

Akcí již tradičně provede oblíbená moderátorka Michala Hergetová. I tentokrát se budete moci ve večerních hodinách v uvolněné atmosféře společenského večera setkat se svými kolegy, vyměnit si zkušenosti a dobrou praxi a navázat přátelské i pracovní vazby. Těšíme se na Vás!

Program pro Vás průběžně připravujeme. Aktuální verzi k 4. 10. 2022 naleznete zde.

 

Jak se registrovat?

On-line REGISTRAČNÍM FORMULÁŘEM a uhrazením registračního poplatku.

Dokončení registrace bude potvrzeno e-mailem. Registrace bude platná po obdržení platby. Výše účastnického poplatku záleží na členství ve Svazu, velikosti obce a také době přihlášení.

Účastnický poplatek na oba dny programu pro 1 osobu (vč. DPH)

VČASNÁ REGISTRACE

do 31. října 2022 do 7.11.2022

Registrace

od 1. listopadu 2022

zástupce členské obce do 1 000 obyvatel 1 815 Kč 2 057 Kč
zástupce členské obce nad 1 000 obyvatel 2 783 Kč 3 025 Kč
zástupce nečlenské obce 3 872 Kč 4 114 Kč

 

Provedení platby

Účastnický polatek, prosím, uhraďte na účet Svazu měst a obcí ČR vedený u Komerční banky, a.s. v Praze, č. účtu 19-9221540247/0100, variabilní symbol = IČ Vaší obce/města.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum vyhotovení daňového dokladu shodné s datem přijetí platby.

Daňový doklad bude zaslán poštou do 15 dnů po připsání platby.

 

Stornopodmínky

Odhlásí-li se účastník 7 dní před zahájením akce, má povinnost uhradit storno poplatek ve výši 40 % ze zaplaceného registračního poplatku.

Změna údajů či jména registrovaného zástupce je možná i u uhrazené registrace.

V případě zrušení akce z epidemických důvodů bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.

 

Ubytování

Již nyní si můžete rezervovat ubytování za zvýhodněnou cenu.

Clarion Congress Hotel Prague

Všechny pokoje se nechají využít jako jedno i dvoulůžkové.

Cena ubytování (vč. DPH)

Pro jednu osobu Pro dvě osoby
pokoj Standard 1 900 Kč 2 200 Kč
pokoj Executive 2 700 Kč 3 000 Kč

Heslo pro rezervaci: „CFK“

Zájemci si své poptávky mohou zasílat písemně na e-mailovou adresu:

reservations.cchp@clarion-hotels.cz nebo telefonicky na: 211 131 118.


Pro další informace můžete kontaktovat Barboru Křemenovou na tel.: 234 709 737 | 730 894 850 nebo e-mailu: kremenova@smocr.cz