ŘEČNÍCI Konference Město a jeho architektura 2024

David Vávra

architekt, herec a spisovatel

Absolvoval stavební fakultu ČVUT a Akademii výtvarných umění v Praze. Proslul jako spoluautor a zasvěcený průvodce úspěšného televizního seriálu Šumná města. Jeho architektonické realizace najdete především v Praze a okolí: rekonstrukce kulturního domu Dobeška, rekonstrukce sborových domů evangelické církve v Braníku a v Modřanech, interiéry paláce Akropolis (s Františkem Skálou) ad. Působí též jako příležitostný básník, obzvláště při slavnostních příležitostech. Společně s Milanem Šteindlerem v 70. letech 20. století v Praze spoluzakládal divadlo Sklep.

fialova.pngEva Fialová

odbor stavebního řádu, oddělení právní, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ing. Eva Fialová vystudovala na České zemědělské univerzitě v Praze obor krajinné inženýrství. Od roku 2003 působila na stavebním úřadě MČ Prahy 8. Od roku 2004 pracovala na odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Od roku 2019 působí na právním oddělení odboru stavebního řádu tamtéž. Podílí se na přípravě nového stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Je spoluautorkou komentáře ke stavebnímu zákonu a publikuje v odborném tisku. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování a lektorkou zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.

Název přednášky: Soustava stavební správy podle nového stavebního zákona ve znění jeho novel

Jan Fibiger

předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF)

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. patří k významným osobnostem v oblasti architektury i urbanismu a svůj život zasvětil aktivitám pro jejich rozvoj. Je předsedou správní rady Nadace ABF, zároveň je vicepresidentem sdružení SIA ČR - Rada výstavby a čestným předsedou NCS4,0. Několik let byl předsedou správní rady ČVUT. Založil a také prvních 10 let řídil mezinárodní veletrh FOR ARCH a byl u vzniku Pražského veletržního areálu v Letňanech. Je předsedou rady programu prestižní soutěže Stavba roku. Přispívá do odborných časopisů a účastní se výzkumných studií.

Název přednášky: Architektura a veřejný prostor z pohledu Stavby roku

Ivo Hrdlička

1. místostarosta města Mikulov

V Mikulově žije od dětství, nyní se svou rodinou. Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze. Od roku 2001 pracoval v japonské společnosti jako architekt. Byl členem komise rady města a dlouhodobě s městem spolupracoval jako konzultant pro architekturu. Od roku 2022 je 1. místostarostou Mikulova a řídi a koordinuje územní plánování ve městě, přípravu a realizace investic města, využívání externích dotačních titulů k rozvoji města v oblasti investičních projektů, opravy a údržbu, organizaci dopravy ve městě a další.

Název přednášky: Mikulov: půdorys lásky na první pohled

klan.jpg

Petr Klán


ředitel odboru digitalizace a informačních systémů na Ministerstvu pro místní rozvoj

Ing. arch. Petr Klán vystudoval ČVUT obor Architektura a urbanismus. V resortu MMR pracuje s přestávkou od roku 2012 a dříve působil mimo jiné jako ředitel odboru kanceláře ministra nebo jako tajemník prvního náměstka. Jeho předchozí profesní cesta je převážně spjatá s řízením projektů a eGovernmentem. Kromě práce pro stát se dále věnuje architektuře a designu.

Název přednášky: Digitalizace stavebního řízení

36a1e778-a846-4b21-89d3-db2f4866b5ad.pngDavid Mateásko

architekt města Kolína, Studio M.A.D.

Ing. arch. MgA. David Mateásko Studoval architekturu a scénografii. Od roku 2016 je architektem města Kolína, kde se zabývá koncepční prací na územním rozvoji města a konkrétních projektech. Je proškoleným porotcem architektonických soutěží a spolupracuje se zástupci měst při jejich přípravě a organizaci. V roce 2021 byl nominován na cenu Architekt obci. Od roku 2022 vede Pracovní skupinu pro urbanismus v rámci České komory architektů. V roce 2022 obdržel Cenu hejtmanky osobnosti architektury za přínos Středočeskému kraji. Od roku 2024 je členem představenstva České komory architektů.

Název přednášky: Architekt města – věčný chodec a vizionář

mrkos.jpg

Martin Mrkos

starosta města Žďár nad Sázavou

Martin Mrkos je druhým volebním období starostou Žďáru nad Sázavou. Původní profesí je ekonom, vystudoval finance a marketing na VŠE v Praze a britskou ACCA, před starostenským angažmá pracoval na různých analytických pozicích a auditu. V práci starosty se soustředí na rozvoj města prostřednictvím nových trendů a přístupů, s cílem vyprofilovat Žďár jako ekologické a technologické město, kde se snoubí patina industriální minulosti s technologiemi 21. století.

Ve volném čase rád sportuje a cestuje.

Název přednášky: Inspirace ze spolupráce města a České spořitelny

Miroslav Nenutil

učitel, emeritní senátor PČR, emeritní místostarosta a starosta města Stříbro

Svoji kariéru zasvětil vzdělávání dětí a mládeže, od roku 1980do roku 2002 učil na základních školách ve Stříbře a v Plané. V roce 2002 se stal místostarostou a posléze starostou města Stříbra a usiloval o zkvalitnění života občanů tohoto západočeského města. V letech 2008-2020 byl senátorem Parlamentu České republiky za obvod č. 3 - Cheb. 

Název přednášky: Stříbro – náměstí jako obývací pokoj města (společně s Petrem Veličkou)

Matěj Novák

starosta obce Dolní Břežany

Vystudoval George Washington University v USA, Central European University v Budapešti a Fakultu sociálních věd UK v Praze. Většinu profesního života strávil řízením rozvojové a humanitární pomoci ve válečných zónách. Po návratu do Čech v roce 2018 se s rodinou rozhodl začít nový život v Dolních Břežanech, které prošly úspěšnou transformací. Považuje za svůj závazek udržet vysokou kvalitu veřejného prostoru v obci.

Název přednášky: Dolní Břežany: Metamorfóza Obce během dvou desetiletí (společně s Annou Šlapetovou)

pistora.png

Zdeněk Pištora

starosta města Postoloprty, místopředseda Svazu měst a obcí České republiky

Absolvent Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni s aprobací učitelství pro 2. a 3. stupeň a tělesná výchova – zeměpis. Učitelskou praxi vykonával od roku 1988. Přes krátkou sladkou zastávku na pozici vedoucího cukrárny působil ve školství jako učitel na SŠ a ZŠ a zástupce ředitele ZŠ. V letech 2002-2004 byl poprvé starostou Postoloprt. Znovu se této funkce ujal v roce 2014 a službu obci vykonává dodnes. Své zkušenosti využívá i v práci pro širokou komunitu starostek a starostů sdružených ve Svazu měst a obcí České republiky, kde zastává funkci místopředsedy.

Název přednášky: Město jako investor: proměna veřejného prostoru – proměna ducha města

sovjak.png

Radoslav Sovják

ředitel, Národní centrum Stavebnictví 4.0

Vystudoval ČVUT v Praze a nyní zde působí jako profesor. Přednáší a vede doktorandy v oblastech Konstrukce a dopravní stavby, Fyzikální a materiálové inženýrství a Integrální bezpečnost. Část svého studia strávil v Nizozemsku. Vystudoval také Právnickou fakultu na MU v Brně a Alternativní řešení sporů v CEVRO Institutu. Je členem poradního orgánu RVVI pro stavebnictví. Od ledna 2022 působí jako ředitel Národního centra Stavebnictví 4.0 na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.

Anna Šlapetová

architektka obce Dolní Břežany, www.annaslapetova.com

Ing. arch. Anna Šlapetová vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, poté absolvovala stáž v Berlíně u arch. Hilmer & Sattler. Od roku 2003 je samostatným autorizovaným architektem  a  členem Komory architektů ČKA.  Od roku 2003 se aktivně účastní budování obce Dolní Břežany, jako jeho hlavní architektka. Kromě toho taktéž vede ateliér Design prostoru/ interiéru na Vysoké škole ART & DESIGN INSTITUT. Mezi její  ocenění patří např. rodinný dům v Jižních Čechách, nominace Stavby roku Středočeského kraje za rok 2017 za dostavbu pavilonu, spojovacího krčku a jídelny školy v Dolních Břežanech. Poskytuje také odborné poradenství pro obecní a městské celky, zasedá v soutěžních porotách. V roce 2023 se stala vítězkou ceny Architekt Obci za dlouhodobý přínos pro rozvoj obce Dolní Břežany.

Název přednášky: Dolní Břežany: Metamorfóza Obce během dvou desetiletí (společně s Matějem novákem)

Petr Štefek

architekt města Mikulov, www.petrstefek.com

Jako městský architekt Mikulova pomáhá určovat koncepci nové výstavby a chrání stávající hodnoty města. Jako architekt má 15 letou odbornou praxi ve Velké Británii, kde začínal ve společnosti Foster+Partners. Mezi jeho zkušenosti patří úspěšné soutěžní návrhy dopravní infrastruktury, bytové a kancelářské mrakodrapy, kon-certní sál i několik interiérů. Ve spolupráci se společností Biotecture se mu podařilo zrealizovat jeden z před-ních příkladů projektů zelené infrastruktury „Regal House“ na stanici metra Covent Garden, stejně tak experi-mentální „The Garden Gate“ na letišti Heathrow. 
Aktuálně rozvíjí návrh experimentální laboratoře pro hudební syntezátory Soma. Autorsky se spolupodílel na studii obnovy Paláce Morava, významné památky architekta Ernsta Wiesnera v centru Brna.

Název přednášky: Mikulov: půdorys lásky na první pohled

82790515-2f27-4f8f-a09d-cd90cb965dca.pngPetr Velička 

architekt M&P architekti. Ateliér krajinářské architektury, www.mparch.cz

Se svou ženou Markétou založili v roce 2004 ateliér M&P architekti – krajinářská architektura, který sídlí ve Velkém Meziříčí. Během 20 let byli několikrát oceněni v architektonických soutěžích a získali také ocenění za realizované stavby a osvětovou činnost. Jejich Park 4Dvory v Českých Budějovicích zastupoval krajinářskou architekturu ČR na mezinárodních výstavách. Obnova náměstí ve Stříbře byla mezi pěti díly z ČR nominovanými na Evropskou cenu Piranesi Award 2015 a získala i nominaci na Českou cenu za architekturu 2019. Autorsky se podílel na několika dokumentárních filmech ČT, např. Bermudský poetický trojúhelník nad Vysočinou, který získal 1. místo na Evropském filmovém festivalu o umění Arts & film 2014 a 1. místo v ceně kraje Vysočina za kulturní počin 2014. Letos získali ocenění v evropské přehlídce architektury v Ljubljani za autobusovou zastávku v jihočeských Hrdějovicích. V letech 2007 – 2010 byl členem i místopředsedou dozorčí rady ČKA. V roce 2015-2021 byl členem i místopředsedou představenstva ČKA. Je členem pracovní skupiny pro soutěže ČKA. S kolegy dne 27. 2. 2017 vydali Manifest Krajinářské architektury.

Název přednášky: Stříbro – náměstí jako obývací pokoj města (společně s Miroslavem Nenutilem)

Václav Větrovský

generální ředitel holdingu Liftrock, člen prezidia České asociace konzultačních inženýrů (CACE), z. s.

Absolvent Technické univerzity v Liberci, obor Ekonomika a Management, působí ve stavebnictví od roku 2009. V rámci své odborné činnosti se věnoval především konzultačnímu inženýrství v oblasti staveb dopravní infastruktury v ČR a SR. Od roku 2016 působil na pozici předsedy představenstva společnosti Contract management, a.s., v roce 2022 se stal členem prezidia CACE a v roce 2023 generálním ředitelem holdingu Liftrock, jehož nedílnou součástí je společnost Contract management, a.s jakožto člen CACE. Holding Liftrock zahrnuje společnosti působící v oblasti konzultačního inženýrství, digitalizace přípravy a realizace stavebních projektů, CDE a technických dozorů pozemních a dopravních staveb v ČR a SR. 

Název přednášky: Transparentní nástroje pro veřejné zadavatele - FIDIC a digitalizace
 

David Vidomus

marketingový manažer, Kloboucká lesní s.r.o.

Začínal jako vedoucí sportovní redakce časopisu Naše Opavsko a.s.. V letech 2002-2006 byl redaktorem odborných marketingových titulů nakladatelství Economia a.s., následně působil ve funkcích marketingového ředitele společností Online s.r.o., OFFICE HOUSE s.r.o., WPB Capital s.d., vedoucí komunikace a vnějších vztahů Czech Coal Group a konzultant pro Česká zbrojovka a.s., CZ-AUTO SYSTEMS a.s., Olivum s.r.o., Norfolk Asset Management s.r.o. Od roku 2023 věnuje své znalosti a zkušenosti firmě Kloboucká lesní s.r.o.

Název přednášky: Básně dřeva pro obce a města

Daniel Žáček

obchodně technický manažer EPC a D&B, ENESA a.s., člen ČEZ ESCO

Absolvent Vysoké školy obchodní, o.p.s.. Začínal jako Projektový manažer Energetické agentury Zlínského kraje, působil např. jako vedoucí Regionálního dotačního centra ve Zlíně, a od roku 2020 je obchodně technickým manažerem EPC a D&B, ENESA a.s., kde se zaměřuje ve spolupráci s kolegy na přípravu nabídek projektů EPC a D&B pro veřejnou správu i firmy. Hlavním úkolem je zajistit co nejvýhodnější podmínky pro klienta tak, aby bylo dosaženo maximální energetické efektivnosti budov a areálů a co nejvyšší úspory provozních nákladů. Základem každého projektu EPC je především maximální záruka úspor. Metoda EPC zaručuje přenesení odpovědnosti za přípravu projektu, projektovou dokumentaci, zpracování povolení a vlastní realizaci z klienta na ESCO (Energy Service COmpany), která garantuje celý proces včetně dosažených úspor.

Název přednášky: Moderní přístupy v úsporné výstavbě na příkladu Dětské léčebny Ostrov u Macochy

řečníci na konferenci jsou průběžně přidáváni...