25.01.2023

Průzkum absorpční kapacity v oblasti cestovního ruchu a péče o národní kulturní památky pro nastavení podpory z Národního plánu obnovy a IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Regionálními stálými konferencemi aktuálně zjišťují absorpční kapacitu v území oblasti cestovního ruchu a péče o národní kulturní památky. Sběr projektových záměrů provádí jednotlivé RSK ve svých krajích s termínem do 10. února 2023.

MMR vyzývá obce, města, kraje a další aktéry v regionech, aby aktualizovali své projektové záměry z oblasti cestovního ruchu a péče o národního kulturní památky v Informačním systému projektových záměrů (ISPZ), případně aby vložili nové. Projektové záměry lze také zasílat ve vyplněné tabulce přímo na RSK svého kraje.

Sběr se provádí s cílem nastavení podpory a výzev z Národního plánu obnovy a Integrovaného regionální operačního programu 2021-2027 (IROP).  Na reálném základu zmapované absorpční kapacity v území bude možné cíleně zamířit nastavení výzvy komponenty ČR v rámci NPO. Data také přinesou informace o připravenosti území pro plnění cílů programu a čerpání finanční alokace programů.

Více informací týkající se tematického zacílení programů včetně podporovaných aktivit a způsobu sběru projektových záměrů naleznete v příloze. V případě, že nebudete osloveni ze strany své Regionální stále konference, prosím aktivně se na ně obraťte, abyste mohli Váš projekt zahrnout.

Termín, do kterého je třeba projekty aktualizovat nebo nahlásit je 10. února 2023.

Gabriela Hůlková
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů