28.11.2022

Průvodce využitím dřeva ve veřejných zakázkách

V rámci přípravy a realizace veřejných zakázek má zadavatel s ohledem na novelizovaný § 6 odst. 4 ZZVZ povinnost dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Pro zadavatele v resortu MZe je proto důležité, využívat vhodné aspekty odpovědného zadávání, blízké odbornému zaměření jednotlivých organizací, které jsou zároveň v souladu s uvedenou Strategií MZe.
Jedním z takových aspektů se jeví vhodné využití dřeva ve veřejných zakázkách.

Více v přiložené metodice.

Zdroj: MZe

Alexandra Kocková

tiskový zástupce SMO ČR