30.06.2020

Prokazování technické kvalifikace jinou osobou a společná a nerozdílná odpovědnost dodavatele a jiné osoby

Ministerstvo pro místní rozvoj informovalo o problému, který může představovat při kontrolách zadávacích řízení ze strany kontrolních a auditních orgánů značný problém, jehož následkem může být i aplikace finančních oprav u zakázek podporovaných z ESI fondů.

V některých případech příjemci dotací – zadavatelé veřejných zakázek stanoví v případě technické kvalifikace prokazované jinou osobou podle § 83 odst. 1 a odst. 2 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, velmi přísný a nepřiměřený požadavek - společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky v písemném závazku, kterým se podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona prokazuje technická kvalifikace jinou osobou. Tento požadavek považuje Ministerstvo pro místní rozvoj za nezákonný. Více ve stanovisku Odboru práva veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj.