02.03.2020

Projekt CSS pokračuje!

Rádi bychom vás informovali, že bylo schváleno prodloužení projektu Centra společných služeb - projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

V rámci projektu Centra společných služeb byly vytvořeny nové výstupy projektu – publikace, které jsou k volně k dalšímu využití. Jedná se o tyto dokumenty:

° 444 otázek a odpovědí pro starosty obcí

° Příklady dobré praxe ve spolupráci s DSO

° Sborník konference VZ

° Správa osobních údajů v praxi obcí a měst.

° Veřejné zakázky – otázky a odpovědi

Bylo schváleno prodloužení projektu Centra společných služeb (projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017) do konce února 2021. Projekt je financován z operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Těší nás, že Svaz měst a obcí ČR tak dále podpoří procesy meziobecní spolupráce obcí v rámci dobrovolných svazků obcí.

Více se dozvíte přímo na stránkách projektu.

V rámci projektu Centra společných služeb byly vytvořeny nové výstupy projektu – publikace, které jsou k volně k dalšímu využití - jsou k nalezení na záložce DOKUMENTY – PUBLIKACE. 

Jedná se o tyto dokumenty:

°