30.10.2020

Prodloužení funkčního období členů školské rady

V reakci na současnou situaci ve školství rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s účinností k 29. 10. 2020 o plošném prodloužení funkčního období členů školských rad v případech, kdy by funkční období končilo v průběhu nouzového stavu.

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

Plné znění opatření Č. j.: MSMT- 40610/2020-1 zde.

 

Mgr. Bc. Martin Pikous