25.11.2022

Pro žadatele o informace

V jaké věci se lze obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů?

Podnět na přezkumné řízení proti rozhodnutí nadřízeného orgánu (proti rozhodnutí o odvolání nebo rozkladu)

  • Podnět na přezkumné řízení může podat účastník řízení. Podnět by měl mít formu řádného podání.
  • Úřad přezkoumává zákonnost rozhodnutí – tedy porušení právních předpisů.
  • Na vedení přezkumného řízení není právní nárok, podatel je však písemně informován, pokud není shledán důvod pro zahájení řízení.
Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti může podat žadatel o informace poté, co marně uplynula zákonná lhůta pro: 
  • rozhodnutí o odvolání – tj. 30 dnů ode dne doručení odvolání povinnému subjektu, rozhodnutí o rozkladu – tj. minimálně 35 dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu,
  • rozhodnutí o stížnosti – tj. 22 dnů ode dne doručení stížnosti povinnému subjektu.
 
V jaké věci je nezbytné zaslat podání prostřednictvím povinného subjektu (nelze adresovat přímo Úřadu)?
  • Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu
  • Stížnost proti postupu povinného subjektu
V obou případech se jedná POUZE o rozhodnutí či postup povinných subjektů, pro které je Úřad nadřízeným orgánem!
Další informace najdete na ZDE
Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)