19.01.2022

Připomenutí Národní Svatoludmilské pouti na Tetín 2021

Obec Tetín, Farnost Beroun, Velkostatek Tetín, Sdružení Svaté Ludmily na Tetíně, Spolek Svatá Ludmila 1100 let a v neposlední řadě Arcibiskupství pražské se společně podílely na přípravě Svatoludmilské pouti na Tetín.

Je za námi bezesporu jedna z největších akcí v republice za rok 2021 a rozhodně největší společenská akce v naší obci v její dlouhé historii. Posílení tradice Svatoludmilských poutí jsme si na Tetíně dali za cíl především v souvislosti s výročím mučednické smrti první české křesťanské kněžny v roce 2021. Tetín jako obec byl jedním z pilířů pětiletého připomínání sv. Ludmily a rozhodně jsme chtěli této příležitosti využít i k meziobecnímu setkávání a již několik let pořádáme setkání starostů a dalších veřejných činitelů. Následující článek nemůže detailně popsat každou část této významné akce. Proto vám přinášíme alespoň formou krátkých textů shrnutí celého poutního víkendu 17.-19.9.2021. Na tetínském Youtube kanále s názvem: Obec Tetín, si také neváhejte pustit videa z poutního víkendu.

Přípravy akce

Přípravy samotné akce byly náročné a dlouhé a trvaly celý rok, tedy od podzimu 2020 až do poutního víkendu 17.-19.9.2021. Pro přípravy akce vznikl organizační výbor, který měl šest členů: Obec Tetín, Farnost Beroun, Velkostatek Tetín, Sdružení Svaté Ludmily na Tetíně, Spolek Svatá Ludmila 1100 let a v neposlední řadě Arcibiskupství pražské. Společnými silami se podařilo akci úspěšně připravit a zrealizovat. Kromě nich se zapojilo stovky lidí, kdy každý přispěl různým dílem podle svých časových možností, ale každá pomoc se rozhodně počítá. Vyjmenovat všechny osoby, které pomáhaly je nemožné, proto všem ještě jednou mockrát děkujeme!

Přehled jednotlivých dní

Pátek 17.9. - Vše začíná: příjezd lebky, open air koncerty či letní kino

Jak je tradicí posledních let, poutní víkend začíná již v pátek před ním. Vzhledem k významu letošního výročí bylo akcí více. Vše začalo slavnostním příjezdem lebky sv. Ludmily za doprovodu kolony motorek a patrolujícího vrtulníku Policie České republiky. Spolu s nimi přijeli i čeští a moravští biskupové včele s papežským legátem Christophem Schönbornem. Po slavnostním příjezdu následovaly Svatoludmilské nešpory, tedy koncert v opraveném kostele sv. Ludmily. Již po třetí bylo také promítání letního kina. Kulturní program se pak přesunul do Berouna, kde se na Husově náměstí uskutečnil open air koncert Má Vlast v podání Českého symfonického orchestru pod taktovkou Jana Talicha.

Sobota 18.9. – Poutní mše, trhy, kulturní program v centru a večerní koncerty

Poutní mše

To hlavní vyvrcholení celého víkendu bylo cca v jeho prostředku, tedy v sobotu v 11.00. Poutní mši celebroval již zmíněný papežský legát Christoph Schönborn a spolu s ním mši sloužili biskupové z celé České republiky. Mimochodem otec papežského legáta byl stejně jako otec kardinála Duky letec RAF a tedy ve službách Spojeného království bojoval ve 2. světové válce proti nacistům (zajímavé je, že mluvil německy a jejich rodové sídlo leželo v Sudetech u Litoměřic). Dále byly přítomny desítky kněží, politických a diplomatických zástupců, ale hlavně cca 5.000 poutníků. Mše byla velice příjemná a velký podíl na tom měla krásná atmosféra překrásné okolní přírody, a i symbolické propojení Tetínského kříže a kříže Svatojánského. Profesionálně bylo také připraveno samotné pódium včetně výzdoby. Poutníky pozdravil i starosta Tetína Martin Hrdlička, který také předal papežskému legátovi rodokmen svaté Ludmily, který dokládá, že je přímým potomkem sv. Ludmily. Mše trvala necelé dvě hodiny a důležité bylo, že vyšlo počasí, čehož se všichni organizátoři báli. Ten vítr, co vál byl spíše vnímán pozitivně a výročí 1100 let od smrti Kněžny Ludmily tak bylo důstojně a úspěšně oslaveno. Koneckonců v neděli večer pak kardinál Dominik Duka na Pražském hradě označil oslavy sv. Ludmily jako největší v historii, a právě Tetín v tom měl nemalou zásluhu.

 

Kulturní program v centru obce a večerní koncerty

Přesouváme se do centra obce, kde probíhal pestrý kulturní program. Zahrál zde i legendární Jiří Pavlica s Hradišťanem, proběhla dvě divadelní vystoupení, Celosvětový sraz Ludmil a Bořivojů, diskuze na téma: „Co by tomu řekla Ludmila?“, Řeckokatolické zpěvy, výstava lebky svaté Ludmily apod. Kulturní program doprovázel tradiční Tetínský trh, který nabídl přes 40 stánků. Lidé si také mohli dojít na skvělé hovězí burgery z Velkostatku nebo si dát výborné tetínské pivo Bořivoj, které na akci teklo v plném proudu. Nechyběla ani tradiční Burčáková slavnost. Na kulturní program v centrum navázaly večerní koncerty dvou kapel, a to ABBA World revival a The backwards – Beatles revival. Koncerty přilákaly velké množství lidí a byly důstojnou tečkou za sobotním programem. 

Neděle 20.9. – Festival místní hudby, Tetínský trh a přednáška

Nedělní program se nesl v klidnějším duchu, na rozdíl od sobotního vyvrcholení. I tak nedělní program na Tetín přivítal netradičně hodně návštěvníků, oproti letům minulým. Na sobotu navázal Tetínský trh, ke kterému se přidalo již každoroční Vymetání půdy a malování s Marií Smetanovou. Hlavní nedělní akcí však byl Festival místní hudby, který přinesl vystoupení lokálních hudebních uskupení. Celkem návštěvníci mohli slyšet pět souborů a pět různých hudebních žánrů. Tečkou za celým poutním víkendem udělala přednáška pana Václava Cílka na téma Český kras a jeho tajemství.

Zajímavosti z akce

Návštěvníci z celého světa

To že byla naše pouť mezinárodního rozsahu, dokládá účast širokého spektra zastoupení jednotlivých zemí. Na poutní mši dorazili velvyslanci Arménie, Argentiny, Chorvatska, Maďarska, Moldavska, Rakouska, Ukrajiny a Ruska. Kromě nich se pouti zúčastnila europoslankyně Evropského parlamentu za Slovinsko paní Ljudmila Nowak. Z řad poutníků na Tetín ze zahraničí zavítali Lužičtí Srbové (Německo), skupina poutníků z oblasti San Franciska v Kalifornii, návštěvníci z partnerské obce ze Slovenska Prakovců či řada návštěvníků z Ukrajiny.

  1. setkání starostů letos netradičně

Tradiční setkání starostů u příležitosti Svatoludmilských poutí je již několikaletou tradicí a pomáhá navazovat přátelské vztahy mezi obcemi a řešit společné výzvy. Tradiční akce však byla letos poněkud netradiční, a to z několika důvodů. Jednak se setkání v nově zrekonstruovaném Kulturním domě zúčastnilo přes 350 lidí, obvykle to bývá okolo 70ti osob a tradiční přednáškový a diskuzní program byl vzhledem k nabitému programu akce a počtu návštěvníků zkrácen na projevy starosty obce Martina Hrdličky, kardinála Dominika Duku a hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.  Setkání se zúčastnilo desítky poslanců, starostů, zastupitelů a dalších hostů. Účast přijal i místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer či více premiér české vlády Karel Havlíček. Političtí zástupci byli tedy zastoupeni napříč politickým spektrem, je vidět že Národní pouť a akce podobného rázu spojují.

Média o tetínské pouti

Jaká média informovala o pouti? Jejich celá řada, a to i tištěná, elektronická, rádia či televize. Zde je výčet několika z nich: Česká televize, televize Nova, televize NOE, Český rozhlas radiožurnál, Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Region, Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Vatican news, DENÍK – Pražský, Berounský, Kutnohorský či Boleslavský, Seznam zprávy a další. Přehled jednotlivých zpráv najdete na internetu a na webových stránkách obce připravujeme přehled zpráv o Tetínu.

Poděkování

Během akce jsme od účastníků slyšeli desítky díků za zdařilou akci. Jinak tomu nebylo ani v týdnu po skončení celého poutního víkendu, kdy začala emailem chodit celá řada poděkování od různých účastníků oslav ze všech koutů České republiky, akce byla vskutku národní. Poděkování byla vždy směřována všem organizátorům a dobrovolníkům bez výjimky. A to s dovolením uděláme opět i na konci psaní o Národní pouti, o akci, která se podařila a bezesporu se zapsala do historie. Akce si vyžádala obrovské množství práce, nervů a úsilí a zapojení stovky lidí. Je nereálné, tady všechny ty lidi vyjmenovat, proto děkujeme takto všem: Díky! Díky! Díky!

Nakonec se poděkování dostalo organizátorům celé akce tím, že starosta obce Martin Hrdlička byl v listopadu 2021 přijat samotným papežem Františkem ve Vatikánu.

Těším se na Vás na Tetíně na dalších akcích.

Vojtěch Hrdlička, předseda SVV