01.09.2022

Přihlaste své pohledávky za Sberbank CZ do insolvence!

Dne 26.08.2022 vydal Městský soud v Praze usnesení o úpadku spojené s prohlášením o konkursu ve věci Sberbank CZ. Současně byl ustanoven insolvenční správce a věřitelé jsou vyzváni k podání přihlášek pohledávek. Na den 06.10.2022 je nařízeno přezkumné jednání.

Více informací získáte zde:

Sberbank | isir.justice.cz

Dovolujeme si Vás upozornit na nutnost věnovat pozornost jak nastavení plnění dlužníků, lhůty pro podání přihlášek včetně odkazu na seznam věřitelů a na možnost zúčastnit se schůze věřitelů včetně ustavení věřitelského výboru.

Mgr. Alena Klimtová, DiS., Dne 26.08.2022, Legislativní a právní sekce