26.04.2021

Přeshraniční projekt ADAPTRegion AT-CZ pomůže obcím z příhraničních krajů úspěšně se adaptovat na změnu klimatu

Projekt ADAPTRegion AT-CZ chce pomoci městům a obcím s adaptací na změnu klimatu v příhraničních regionech České republiky – v Jihomoravském a Jihočeském kraji a na Vysočině a poté sdílet získané zkušenosti i s dalšími regiony. Svaz měst a obcí se stal jeho strategickým partnerem.

Projevy klimatické změny, jako je dlouhodobé sucho, úbytek sněhu, přívalové deště či zvýšené teploty a vlny veder zažíváme ve střední Evropě, tedy i v České republice a Rakousku, stále častěji. Výkyvy počasí způsobují škody na majetku a ohrožují zdraví a životy lidí.

Nadace Partnerství se rozhodla společně s Energetickou agenturou Vysočiny, Energy Centre České Budějovice a RERA pomoci městům a obcím s adaptací na změnu klimatu v příhraničních regionech České republiky – v Jihomoravském a Jihočeském kraji a na Vysočině a poté sdílet získané zkušenosti i s dalšími regiony. Zkušenosti a znalosti z Rakouska přináší do projektu spolek Klimabündnis Oberösterreich. Společný projekt ADAPTRegion AT-CZ je podpořený z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika.

Města a obce v příhraničním regionu pociťují dopady změny klimatu stále více a mají postupně zájem tuto problematiku řešit. Z pohledu kompetencí obcí je vhodná cesta implementace adaptačních opatření v rámci připravovaných investičních projektů a společná výměna znalostí a zkušeností v přeshraniční síti, které umožní předcházet chybám a motivovat příklady dobré praxe adaptací přímo z přeshraničního regionu.

Projekt ADAPTRegion AT-CZ přinese obcím nejnovější znalosti a zkušenosti v oblasti adaptací (např. formou kurzu nebo přeshraničních setkání) a poskytne jim poradenství k plánovaným investičním záměrům. Díky realizaci projektu bude téma adaptací na změnu klimatu zařazeno do portfolia aktivit jednotlivých projektových partnerů a rozšíří stávající činnosti a nabídku konzultací městům, obcím a dalším veřejným subjektům.

Zajímavé informace a projektové novinky naleznou zájemci na www.adapterraawards.eu. Zaujala Vás nabídka projektu ADAPTRegion AT-CZ? Připravujete investiční projekt? Zkontaktujte projektovou manažerku Moniku Hlávkovou z Nadace Partnerství, monika.hlavkova@nap.cz.

Projekt ADAPTRegion AT-CZ v kostce:

  • Lead Partner: Nadace Partnerství
  • Projektoví partneři: Energetická agentura Vysočiny, Energy Centre České Budějovice, RERA a.s., Klimabündnis Oberösterreich
  • Realizace projektu je plánována do 31. 12. 2022
  • Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie, programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020

Veškeré informace o projektu jsou dostupné na www.adapterraawards.eu

ZDROJ: TZ Nadace pratnerství