05.10.2022

Přehled o podaných návrzích na neplatnost voleb

Informace o případných podaných návrzích na neplatnost voleb nebo hlasování (praxe u jednotlivých krajských soudů). Informace od jednotlivých soudů, dostupné MV, stav k 3. říjnu 2022.

Níže uvedená informace obsahuje přehled o tom, jak jednotlivé krajské správní soudy zveřejňují údaje o podaných návrzích na neplatnost voleb, hlasování či na neplatnost volby kandidáta, podaných ve vztahu ke komunálním volbám konaným 23. a 24. září 2022.


Samotná rozhodnutí soudů, která budou o volebních návrzích následně vydána, jsou zveřejňována na úředních deskách jednotlivých soudů, kde se s nimi lze seznámit (§ 93 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů). Odkazy na úřední desky zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup jsou uvedeny u kontaktů na jednotlivé krajské správní soudy.

Více v příloze.

Alexandra Kocková