15.09.2020

Předseda Svazu v dopise vládě: financování měst a obcí je třeba vnímat jako jeden celek

Předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl se opět obrátil s otevřeným dopisem na Vládu ČR. Jedná se o doplnění předchozího dopisu z 8. září, v němž zdůraznil, že je třeba financování měst a obcí vnímat jako jeden celek, který se skládá z dílčích finančních zdrojů pro municipality. Naráží tím na stále klesající daňové příjmy pro municipality i na navrhovné zrušení superhrubé mzdy a tím i snížení příjmů z daně z příjmu. V příloze naleznete celé znění dopisu.