11.01.2021

Praktické otázky a odpovědi - pokračování

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí připravilo otázky a odpovědi k poplatkům za ukládání odpadů na skládky od 1. 1. 2021.

Dokument s otázkami a odpověďmi naleznete v příloze.