20.04.2021

Pozvánka na webinář: Představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí

28. dubna od 9:00 do 11:30 chystá Svaz pro své členy i nečleny interaktivní online webinář na toto téma.

Pozvánka na webinář:  

Představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí 

 

Plánujete ve své obci úpravu veřejného prostranství a nevíte, jak na to? Svaz měst a obcí ČR a UCEEB ČVUT Vás srdečně zvou na interaktivní online webinář. 

Kdy: dne 28. dubna od 9:00 do 12:00  

Kde: Online platforma MS Teams, odkaz získáte den před akcí po registraci zde.

 

Na konci měsíce března představil kolektiv autorů Metodiku plánování veřejných prostranství malých obcí na svých stránkách. Jedná se o praktický, přístupný materiál, s velkým potenciálem přínosu pro malé obce, které často nedisponují kapacitami ani prostředky srovnatelnými s většími městy. I z tohoto důvodu se Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMO ČR rozhodla tuto metodiku blíže představit a otevřít diskuzi o tom, jakým problémům malé obce při úpravě svých veřejných prostranství čelí a jakou pomoc při nacházení řešení by přivítaly. 

Program online webináře:

9:00

  • Přivítání a představení programu webináře (Mgr. Monika Štěpánová, ředitelka Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMOČR)
  • Prezentace návrhu realizace a procesů s ním spojených: Ing. Arch. Martina Černá: prezentace návrhu náměstí před gymnáziem v Kyjove 
  • Představení konceptu Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí (socioložka Mgr. et Mgr. Michaela Malá a architektka/urbanistka Ing. arch. Martina Sýkorová z týmu Participativní plánování a design  Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT
  • Diskuze k Metodice

10:15

  • Případová studie – Heršpice (aneb, jak si principy fungování Metodiky představit v reálném prostředí) (Autorky metodiky, Karel Knesl – starosta Heršpice)  
  • Přenos zkušeností: Přemysl Růžička (SIC, MAS Sedlčansko, zastupitel obce Kamýk nad Vltavou) 
  • Možnosti mezioborového týmu UCEEB (M. Malá, M. Sýkorová)
  • Dotační možnosti pro řešení veřejných prostranství (Mgr. Gabriela Hůlková, referentka Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMOČR)

11:25

  • Závěrečná diskuze k problematice plánování a realizace veřejných prostranství malých obcí 

Odkaz na online webinář Vám bude zaslán emailem den před akcí, a to po jednoduché registraci zde nebo výše.

Tento webinář je zároveň úvodní aktivitou nově vznikající Pracovní skupiny Venkov, zemědělství, lesnictví při Regionální komisi SMO ČR. 

Pro další informace můžete také kontaktovat sekci SRRZV, konkrétně Jana Lehejčka (lehejcek@smocr.cz).