31.07.2020

Pozvánka na seminář

V Ostravě se 23. 9. 2020 koná seminář v rámci pilotního projektu kooperativních systémů ITS „C-Roads Czech Republic“ ITS a C-ITS a jejich plánovaná podpora v OPD3, IROP2 a CEF Transport 2 se koná .

Volně navazuje na konferenci „Tramvaje a autobusy našly společnou řeč: C-ITS technologie pro městskou hromadnou dopravu“, která se koná dne 22. září 2020.

Seminář v rámci pilotního projektu kooperativních systémů ITS „C-Roads Czech Republic“ ITS a C-ITS a jejich plánovaná podpora v OPD3, IROP2 a CEF Transport 2 volně navazuje na konferenci „Tramvaje a autobusy našly společnou řeč: C-ITS technologie pro městskou hromadnou dopravu“, která se koná dne 22. září 2020 v Ostravě.

P R O G R A M
1 denní seminář:

Prezentace, diskuze, videoukázky z reálné implementace C-ITS

Věcný obsah:

Zkušenosti s předkládáním a hodnocením projektových žádostí OPD2 „ITS pro města“,

povinnosti investora jakožto poskytovatele služby inteligentního dopravního systému podle zák. 13/1997 Sb. §39a,

předkládání projektových žádostí z hlediska souladu projektu s technickými harmonizačními požadavky stanovenými v legislativě EU a ČR,

příprava a vyhlašování výzev OPD a IROP v budoucím finančním období k projektům ITS a C-ITS a jejich provázanosti po věcné stránce i načasování k podávání projektových žádosti C-ITS „pro infrastrukturu“ a „pro vozidla MHD“,

zpětná vazba od účastníků semináře pro MD a MMR

Komu je seminář určen:

Seminář je pořádán zejména pro zástupce obcí (měst) a krajů, pro zástupce společností založené nebo zřízené obcí nebo krajem jejichž činnost souvisí s dopravou, pro zástupce profesních sdružení jako např. Svaz měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky, Sdružení dopravních podniků ČR, Česká asociace organizátorů veřejné dopravy apod.

Datum: 23. září 2020

Registrace: 09:00 – 09:30 hod.

Začátek: 09:30 hod.

Konec: 15:30 hod.

Účast: Zdarma (do vyčerpání kapacity přednáškového sálu)

Místo pořádání semináře: Hlavní sál zastupitelstva Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Kontaktní osoby pro praktické a organizační otázky:
Ing. Zoltán Horváth, Ministerstvo dopravy Tel.: 225 131 661, Mobilní telefon: 722 955 953, e-mail: zoltan.horvath@mdcr.cz

Bc. Radek Volf, Ministerstvo dopravy Tel.: 225 131 578, Mobilní telefon: 702 298 307, e-mail: radek.volf@mdcr.cz