16.06.2021

Pozvánka na online IV. Mezinárodní fórum starých měst

Fórum se bude konat 22. - 26. září 2021 v ruském městě Rjazani. Pro zahraniční návštěvníky bude možné sledovat program online.

Akce je zaměřena především na výměnu informací o historickém dědictví mezi starobylými městy v Rusku a dalšími zeměmi, které se eventu účastní.

Více informací naleznete v přiloženém dopisu (v ruském jazyce) a na webu akce drevniegoroda.ru/en (v ruském i anglickém jazyce).

Letos je hlavním tématem fóra "Kulturní kód starobylého města".

Fórum starověkých měst hraje v regionu důležitou roli při navazování partnerství se zástupci delegací z celého světa, rozvoji spolupráce s dalšími regiony, přitahování investic do regionu Rjazaň, zvyšování turistické atraktivity a vytváření pozitivního obrazu regionu.

Spolu s Fórem starověkých měst bude Ryazan hostit ambiciózní 22. rusko-finské kulturní fórum, které proběhne za účasti odborníků, architektů, designérů, sociologů, organizátorů kulturních programů i kreativní mládeže.

Souběžně bude probíhat bohatý kulturní program, business program, v rámci něhož proběhne plenární zasedání Asociace Starobylých měst; dále pak dobrovolnický program, 2. mezinárodní fotografický festival Hledání kulturního kódu a mnoho dalšího.