14.10.2020

Pozvánka na mezinárodní konferenci na téma podpory žáků s odlišným mateřským jazykem

Mezinárodní konference: Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti bude živě streamována ve čtvrtek 22. října od 9:30 hodin. Vystoupí české i mezinárodní kapacity z řad pedagogů i zástupců ministerstev. Pozvání přijal i emeritní profesor Jim Cummins, jeden z největších odborníků na cizojazyčnost.

Termín: čtvrtek 22. října, 9:30 - 16:30 hod.

Program se bude živě streamovat ze Staroměstské radnice na Praze 1.

Na konferenci je třeba se přihlásit prostřednictvím registračního formuláře. Před konferencí obdržíte e-mail s odkazem na živé vysílání.

Cílem konference je představit a sdílet české i zahraniční zkušenosti s dlouhodobou podporou dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), propojit různé perspektivy tohoto procesu a podpořit zapojení co nejširšího spektra aktérů do procesu začleňování žáků s OMJ a tím přispět ke zvýšení inkluzivity českého vzdělávacího systému ve vztahu k dětem a žákům s OMJ.

Můžete se těšit na zástupce MŠMT, zkušené pedagogy českého jazyka pracující s dětmi s OMJ, koordinátora vzdělávání cizinců a výzkumné pedagogické pracovníky. Ze zahraničních hostů promluví rakouský zástupce Ministerstva školství a pedagogové jazykového vzdělávání z Finska. S radostí oznamujeme, že na konferenci vystoupí profesor z Univerzity v Torontu - Jim Cummins, který je dlouhodobým expertem na téma osvojování si druhého jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem.

Konference je určena pedagogickým pracovníkům, zástupcům vedení škol a státní a veřejné správy v oblasti školství a inkluze, organizacím, které pracují s cizojazyčnými dětmi a žáky a odborné veřejnosti.

Více informací naleznete na webu akce.

V příloze naleznete program konference a oficiální pozvánku.

Kontaktní osoba: Zita Kučerová, konference@meta-ops.cz

Konferenci organizuje s finanční podporou hl. m. Prahy společnost META, o. p. s.