23.07.2021

POZOR: Znalost nové odpadové vyhlášky publikované 23. července je pro obce nutností

Ve Sbírce zákonů byla 23. 7. 2021 publikována nová odpadová vyhláška č. 273/2021 Sb. Odpadová vyhláška upravuje mj. podrobnosti nakládání s komunálními odpady, podmínky školního sběru a komunitního kompostování, ukládání odpadů na skládky, požadavky na údaje o odpadu a pravidla vedení jeho evidence. V neposlední řadě vyhláška vymezuje povinnosti úřadů ORP při kontrole zaslané evidenční dokumentace.

Celkově jde o poměrně rozsáhlý podzákonný předpis, který má 84 paragrafů a 52 příloh. Důkladné prostudování předpisu je pro obce nutností.

Mgr. Tomáš Sobota