27.02.2022

Pomoc pro Ukrajinu

Svaz měst a obcí ČR intenzivně jedná s Ministerstvem zahraničních věcí a organizacemi poskytujícími mezinárodní humanitární pomoc. Situace je nepřehledná, z toho důvodu zatím zveřejňujeme alespoň následují informace o poskytování pomoci.

Chcete pomoct obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou?
Situace na Ukrajině je kritická. Invaze ruských vojsk, probíhající boje a ostřelování dramaticky prohlubují bezpečnostní i humanitární krizi v zemi. Již nyní je v zemi na 1,5 milionu vnitřně vysídlených lidí, jejich počet ale dramaticky roste. Další stovky tisíc lidí musely opustit svoje domovy, mnozí potřebují pomoc se zajištěním základních životních potřeb.
Pomoci obyvatelům Ukrajiny můžete i vy, a to nejlépe zasláním finančního daru na účet některé ze zkušených a důvěryhodných humanitárních organizací.
Ta může v těchto dnech připravit vše tak, aby váš dar pomohl efektivně, bezprostředně poté, kdy obyvatelé Ukrajiny včetně humanitárních pracovníků nebudou v bezprostředním ohrožení života.
Materiální pomoc není vhodný druh pomoci. Běžným postupem zkušených organizací je pořídit všechno potřebné na místě. Má to mnoho výhod. Nejenže se vše na místě nakoupí levněji, ale rovněž jde o zboží, které místní lidé dobře znají a mají k němu důvěru. Navíc je možné velmi pružně reagovat na měnící se potřeby obyvatel. Není nic horšího než dostat kamion oblečení, když potřebujete pitnou vodu a naopak. Neméně důležité je, že se takovým nákupem podpoří místní podnikání. Odpadne rovněž složitá a finančně náročná logistika.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnete lidem zasaženým válkou svým darem pomoci. Přispět je možné například na sbírkový účet Charity Česká republika: Charita pro Ukrajinu.
55660022/0800
VS 104