23.07.2020

Pojďme podpořit cestovní ruch bez nákladů

Život společnosti se ve stávajícím období výrazně zkomplikoval také v oblasti osobního volna a odpočinku. Průzkum iniciativy Zachraňme turismus „Dovolená v Česku 2020“ zjistil, že dovolenou v Česku plánuje 9 z 10 občanů, že nejoblíbenější formou dovolené jsou poznávací výlety, a že při jejím výběru je pro 83 % dotázaných rozhodující lokalita, stravování a možnosti provozování dalších aktivit, tedy turistické cíle. Obce, města, organizace a podnikatelé čelí hlubokým ekonomickým výpadkům, a tak by rádi návštěvníky přivítali ve svých zařízeních a turistických lokalitách. K tomu ale musí potenciální návštěvníky co nejlépe informovat, aby se o zajímavých místech dozvěděli.

Stávající stav informování o turistických cílech

Turisté získávají informace o tom, co je kde zajímavého, z portálů, jako např. Mapy.cz, Google mapy, CzechTourism, Kudy z nudy, Tipy na výlety, atd. Stávající praxe naplňování těchto portálů je ale bohužel taková, že každý portál používá jinou strukturu zveřejňovaných informací, které je nutné ručně a opakovaně zaznamenat na každý portál zvlášť, což je velmi pracné a způsobuje to nechuť měst a obcí informace na tyto portály umísťovat. Obce a města vlastní široké spektrum dat s velkou hodnotou, avšak často z nich tuto hodnotu neumí plně dostat.

Řešení s využitím otevřených dat

Otevřená data jsou informace publikované ve formátu vhodném pro další automatizované zpracování informačními systémy. Data jsou publikována ve standardizovaném datovém formátu, který stanovují tzv. otevřeně formální normy (OFN) dostupné na adrese https://ofn.gov.cz.

Informace o existenci a dostupnosti takových dat je pak zachycena v Národním katalogu otevřených dat (NKOD), na adrese https://data.gov.cz.

Prakticky to znamená, že provozovatel konkrétního portálu nemusí ručně získávat informace o turistických cílech od jednotlivých organizací v jeho specifickém formátu. Všechny datové sady o turistických cílech, např. od všech měst, v jednotném formátu nalezne v NKOD.

Ze strany poskytovatele pak stačí publikovat kdekoliv na internetu jeden soubor s turistickými cíli v tomto formátu, a tuto datovou sadu zaregistrovat do NKOD. Tím pro poskytovatele vše končí. Portály, které se zabývají turistickými cíli tuto datovou sadu v NKOD naleznou a hned ji mohou používat. Poskytovatel má bez další práce zajištěno, že se informace o zajímavostech mohou šířit všude, aniž by musel dopředu znát všechny subjekty, které oslovit.

Otevřená data tedy usnadňují práci poskytovatelům dat i jejich zpracovatelům, šetří jim čas i peníze a navíc není jejich využití omezeno pouze na turistické cíle, dále mohou být použita např. pro datovou žurnalistiku, nebo v kontextu jiných dat, které je možné propojovat např. na základě polohy či vlastníka.

V případě zájmu mohou města a obce začít podle OFN svá data publikovat. Na Portálu otevřených dat na adrese https://data.gov.cz jsou zveřejněny návody pro poskytovatele otevřených dat i vlastní standardy OFN. Pro pomoc lze využít kontakt na Národního koordinátora otevřených dat na otevrenadata@mvcr.cz.