07.04.2020

Podpořte výzvu „Datovka pomáhá“

Datovka pomáhá je společná výzva občanům a podnikatelům: Zřiďte si datovou schránku a pomozte sobě i svému úřadu. Datovou schránku si je možné zařídit osobně na jakémkoliv CzechPOINTu. Dohoda Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR nyní umožňuje provozovat pracoviště CzechPOINTů na úřadech i mimo stanovené úřední hodiny. S ohledem na rizikovou práci pracovníků CzechPOINT si jejich provozovatelé mohou zažádat o ochranné štíty pro exponované pracovníky zdarma.

Výzvu podpořil i Svaz měst a obcí ČR. „Výzvu považuji v dnešní době jako záchranu pro přetížené živnostenské odbory a odbory sociálních věcí na úřadech. Množství podání se v době krize, ale hlavně po krizi zvýší dramaticky a omezení kontaktu mezi úředníky a žadateli je nanejvýš žádoucí a potřebné. Datové schránky jsou tu právě pro bezkontaktní úřadování, jsou garantovány státem a jsou bezplatné. Čím více jich bude, tím jednodušeji se může v dnešní době úřadovat, doplňuje Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR.

Pro zřízení datové schránky je nutné si podat žádost na CzechPOINT s úředně ověřeným podpisem nebo osobně. Podle platné legislativy lze datovou schránku založit on-line pouze s aktivním elektronickým občanským průkazem. Držitelů aktivních „občanek“ je v tuto chvíli však málo.

Výzva apeluje na starostky a starosty, aby umožnili provoz pracovišť CzechPOINTů v takovém rozsahu, který bude odpovídat jejich personálním, technickým a časovým možnostem a potřebám žadatelů. S ohledem na rizikovou práci pracovníků CzechPOINTů, se podařilo Hospodářské komoře ČR dohodnout s výrobcem ochranných štítů možnost vybavení exponovaných pracovníků tak, aby mohli být co nejvíce chráněni. Ochranné štíty pro tuto potřebu budou poskytnuty zdarma. Pokud budete mít o ochranné štíty pro pracovníky CzechPOINTu zájem, zašlete poptávku na adresu: datovkapomaha@komora.cz.

 

V příloze naleznete podklady pro distribuci výzvy mezi občany včetně oficiální tiskové zprávy.