21.09.2022

Pes z právního pohledu obce a města? Konference Pes a právo dává odpovědi

Dne 07.10.2022 od 09:00 hodin do 13:00 hodin se koná v Praze v CEVRO Institutu konference na téma „Pes a právo“.

Na této akci bude mj. přednášet i zástupce Svazu z Legislativní a právní sekce, Mgr. Alena Klimtová, která se bude věnovat zejména otázce odpovědnosti vlastníka psa a prevenční povinnosti ve světle možnosti obce regulovat volný pohyb psů či domáhat se náhrady způsobené škody po vlastníkovi psa.

Účast na této konferenci můžeme vřele doporučit – vystoupí na ní mnoho dalších skvělých řečníků – soudci Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a JUDr. Hana Tichá, advokáti JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph. D., či JUDr. Luděk Lisse a další právní odborníci.

Pokud byste projevili zájem o tuto konferenci, jako členové Svazu máte možnost slevy ve výši 15 % na účastnickém poplatku Věříme, že toto téma je zajímavé i pro Vaše kolegy věnující se oblasti životního prostředí a ochraně zvířat.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: peskova@brainteam.cz. Veškeré informace naleznete v přiložené pozvánce.

Mgr. Alena Klimtová, DiS., Legislativní a právní sekce SMO ČR