18.11.2022

Peněžní plnění nahrazující úrok

Ministerstvo financí informuje o rozpočtových pravidlech.

Podle § 33 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, majitelé účtů podřízených státní pokladně podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 rozpočtových pravidel obdrží od Ministerstva financí namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující.

Obdobné peněžní plnění nahrazující úrok může Ministerstvo financí sjednat s majiteli účtů podle § 3 písm. h) bodů 16 a 17 rozpočtových pravidel, pokud se s těmito majiteli účtů dohodne na uložení peněžních prostředků na účtu podřízeném státní pokladně v dohodnuté výši a na předem stanovenou dobu podle § 33 odst. 11 rozpočtových pravidel.

Více najdete ZDE.

Zdroj: MF

Alexandra Kocková

tiskový zástupce SMO ČR