PARTNEŘI

KONFERENCE MĚSTO A JEHO ARCHITEKTURA 2024 🔗 

KONFERENCE DOBRÁ OBEC DĚLÁ DOBROU ŠKOLU 2024 🔗 pořádá

SMO CR logo RGB.pngČeská asociace konzultačních inženýrů (CACE), z. s. 

byla založena v roce 1991. V roce 1992 byla přijata jako řádný člen a zástupce České republiky do FIDIC (Mezinárodní federace asociací nezávislých konzultačních inženýrů - nevládní organizace uznávaná spojenými národy, významnými světovými bankami, evropskou komisí atd.) a v roce 1998 do EFCA (Organizace evropských konzultačních inženýrů, která sdružuje národní asociace z 25 evropských zemí, reprezentující více než 10 tis. firem a zaměstnávajících více než 221 tis. zaměstnanců, s průměrným ročním obratem přibližně 26 miliard EUR). V současné době asociace CACE sdružuje v České republice 50 firem.  

Posláním CACE je aplikovat standardizované stavební smluvní vzory FIDIC do tuzemských podmínek a podporovat tímto způsobem transparentní zadávání veřejných zakázek.

cace.png

www.cace.cz


Liftrock Services s.r.o.

Holding Liftrock je spojení pěti společností, jehož posláním je tvořit zdravé a transparentní tržní prostředí, zavádění nových trendů a moderních způsobů do procesu řízení stavebních zakázek a projektového managementu. Podporuje výstavbové projekty standardizované smluvní vzory FIDIC a digitalizované prostředí pro jejich plánování a samotnou realizaci - budoucí povinný nástroj pro veřejné zadavatele v rámci zákona o BIM. Cílem je poskytnout kvalitní služby pro veřejné zadavatele založené na pěti klíčových hodnotách: mentorství, inovátorství, transparentnost, odpovědnost a čestnost. 

Liftrock.png

 

www.litrock.eu


Kloboucká lesní s.r.o.

Na cestu k udržitelnému lesnímu hospodářství jsme se vydali 1. 6. 1998, když jsme založili Klobouckou lesní s.r.o.

Naše cesta byla a je místy neprošlapaná a plná překážek. Inspirujeme se směrem našich předků a zároveň zkoušíme stále nové technologie i možnosti. Už takhle jdeme dvě desítky let a postupnými kroky směřujeme k ideálu soběstačné a trvale udržitelné těžby a následného zpracování dřeva.

Nezastavujeme, ale také nespěcháme. V lesnictví zkratky neexistují.

Každý strom zpracujeme do poslední větve a místo něj vysadíme a vypěstujeme nový. Na cestu od sazenic po balíky fošen se v Brumově-Bylnici vydáváme každý den. S rukavicemi na rukách i za volanty strojů.

Kloboucka.png

 

www.klobouckalesni.cz


Waldera s.r.o.

Waldera sídlí v podhůří Bílých Karpat a od roku 2015 se zabývá výrobou a prodejem kvalitních dřevěných paliv z výhradně českého dřeva. Ve své oblasti patří ke špičce, disponuje nejmodernějšími technologiemi a neustále se snaží přicházet s odvážnými a inovativními postupy. Ze zdrojů, které má k dispozici, vyrábí prvotřídní výrobky, které se pyšní nejvyšší možnou certifikací. Při výrobě používá vlastní peletovací linku a distribuci zajišťuje vlastní dopravou. Vytrvale se snaží prošlapávat cestu k udržitelnému hospodaření s lesem a krajinou.

www.waldera.cz


Gardenline s.r.o.

Jsme komplexní stavební společnost, která již dávno realizuje mnohem více nežli jen veřejnou zeleň. Gardenline s.r.o. působí na trhu od roku 2005 a od té doby se po vzoru stromu v logu společnosti rozrostla do mnoha stavebních oborů (zejména dopravní stavby, pozemní stavby, veřejná prostranství, vodohospodářské stavby).

Hlavními objednateli našich služeb jsou veřejní zadavatelé, čímž neseme vysokou odpovědnost za kvalitu námi provedených prací, stavebních děl, dodržujeme nejpřísnější jakostní standardy a právní předpisy. Za zmínku jistě stojí, že naše společnost úspěšně realizuje rekonstrukce památkově chráněných objektů, parků, zahrad a v tomto segmentu patří díky své odbornosti k předním hráčům na českém trhu.

gardenline.png

 

www.garden-line.eu


Ledvance

Společnost LEDVANCE je s pobočkami ve více než 50 zemích a zastoupením ve více než 140 zemích jedním z předních světových poskytovatelů osvětlení pro profesionální uživatele a maloobchodní zákazníky. Společnost LEDVANCE, která se oddělila od společnosti OSRAM GmbH, nabízí rozsáhlý sortiment LED svítidel pro široké spektrum použití, inteligentní osvětlení pro řešeni Smart Home a Smart Building, jedno z největších portfolií LED světelných zdrojů ve svém oboru i tradiční světelné zdroje.

www.ledvance.cz


AV MEDIA komunikuje obrazem

Moderní audio vizuální řešení přinášíme již více než 30 let. Jsme zapáleni pro to, co děláme. Baví nás, když můžeme předávat zkušenosti, inspirovat zákazníky, nabízet kvalitní služby a navrhovat zcela nová, neotřelá a inovativní řešení. AV svět rozvíjíme ve firmách, státních organizacích, školách od mateřských až po vysoké, hotelích, muzeích, kinech., konferencích, eventech a televizních studiích. V našich představách totiž neexistuje zákazník, který by naše služby nepotřeboval. V českém školství aktivně působíme od založení firmy, a to nejen jako dodavatel technologií do výuky, ale hlavně i jako iniciátor změny výuky právě s využitím ICT. 

www.avmedia.cz


KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

Český výrobce psacích a výtvarných potřeb se sídlem v Českých Budějovicích. Společnost byla založena roku 1790 Josefem Hardtmuthem ve Vídni. Název společnosti je odvozen od slavného diamantu Koh-i-Noor, jehož brus připomíná šestihranový průřez tužek. Značení HB znamená Hardtmuth Budweis. Roku 1802 si nechala firma patentovat recept na výrobu tuhy do tužek ze směsi jemného jílu a grafitu. Roku 1945 byla firma znárodněna, roku 1992 přešla do soukromých rukou a od roku 2007 je společnost součástí skupiny KOH-I-NOOR holding a.s., obchoduje ve více než 80 zemích světa. Majitelem společnosti je od roku 2000 podnikatel Vlastislav Bříza.

www.koh-i-noor.cz


Nadace České spořitelny

Cíleně podporujeme takové projekty a přístupy, které posouvají náš vzdělávací systém a motivují žáky, aby rozvíjeli své znalosti a dovednosti potřebné pro aktivní osobní i profesní život v 21. století. Naší hlavní misí je rozvoj dětí a mladých lidí a motivace učitelů i vedení škol, aby rozvíjeli výuku založenou na kompetencích.

Jádrem naší práce je tvorba a šíření inovativních vzdělávacích metod a nástrojů a posilování sítě klíčových aktérů v oblasti vzdělávání. Věříme, že vzdělaná a sebevědomá společnost je klíčem k prosperitě celé naší země.

Proto naše Nadace uděluje ceny osobnostem a projektům, které jsou hybateli změn směrem ke vzdělávacím trendům 21. století. Seznamte se s laureáty předešlých ročníků.

CZ-Nadace_Special_print_4C-1.png

www.nadacecs.cz


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF)

Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING ABF. Významným nadačním programem je prázdninová Letní škola Nadace ABF určená pro děti ZŠ.

           

www.abf-nadace.cz