30.03.2020

Pardubická radnice odloží platby za nájem prostor v majetku města

Odklad plateb za nájem prostor či pozemků v majetku města. Takovým způsobem se radnice rozhodla reagovat na mimořádná opatření vyhlášená Vládou ČR, aby pomohla nejen zdejším podnikatelům, ale i pardubickým občanům, které nouzový stav daný epidemií koronaviru zasáhl po ekonomické stránce.

Radnice nájemníkům bytových a nebytových prostor či pozemků a ploch ve vlastnictví města umožní odložení plateb se splatností v dubnu, květnu a červenu až do 31. prosince. „Současná situace je pro řadu lidí opravdu těžká, a jak po psychické, tak i ekonomické stránce a zasahuje do jejich každodenního života. Někteří již přišli o práci, jiným byla výrazným způsobem omezena pracovní činnost, nevíme, co přinesou další dny. Abychom tak nejen podnikatelům, ale i našim občanům, kteří se v důsledku vyhlášení nouzového stavu a vydaných opatření dostali do platební neschopnosti, tuto situaci nějakým způsobem ulehčili. Rozhodli jsme proto odložit platby za nájem do konce letošního roku,“ informuje primátor města Martin Charvát. Podle jeho slov se v případě nebytových prostor jedná o zhruba 60 nájemců, zahrnujících jak kavárníky a prodejce oděvů, tak například i kadeřnictví, provozovatele tělocvičen či prodejce nábytku.

Zájemci o odložení plateb za nájem musí své žádosti podat na oddělení správy bytových domů a nebytových prostor Magistrátu města Pardubic. K žádosti bude nájemce muset doložit doklad o tom, že se dostal do platební neschopnosti v důsledku vyhlášení nouzového stavu. Předložit by tak měl například doklad o ukončení pracovního poměru z důvodu vyhlášení nouzového stavu, potvrzení zaměstnavatele o snížení mzdy či jejím nevyplácení. V případě osob samostatně výkonně činných a právnických osob bude nutné předložit čestné prohlášení o omezení provozu podnikatelské činnosti v důsledku vládních opatření a prostou kopii živnostenského listu či jiného obdobného dokladu o provozování podnikání.

Žádosti budou ke stažení na webu města, případně k osobnímu vyzvednutí na oddělení správy bytových domů a nebytových prostor pardubického magistrátu.