05.01.2022

Oslovte své občany a pomozte jim!

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) ve spolupráci s Úřadem práce ČR apeluje na starosty a starostky, aby všemi možnými kanály oslovili své občany a informovali je o možnostech pomoci při řešení obtížné životní situace. Do té se řada rodin a občanů dostala vzhledem k ukončení činnosti některých dodavatelů energií a přechodu k tzv. Dodavatelům poslední instance (DPI).

Poté, co někteří dodavatelé ukončili činnost, přešli jejich zákazníci do režimu dodavatele poslední instance (DPI) a dodávky energie jim pokračují. S koncem minulého roku bohužel ale neskončila nešťastná situace stovek rodin, které se po podzimním náhlém a nečekaném ukončení činnosti řady firem dodávajících energie do domácností, ocitly na pokraji nouze. Přechod k dodavatelům poslední instance sebou nesl výrazné navýšení cen, v některých případech naprosto devastující rodinné rozpočty.

Co můžete vy jako představitelé územních samospráv v této situaci pro občany udělat? V první řadě můžete a musíte přinášet aktuální informace. Ruku v ruce s tím ale jde i součinnost při vyplňování žádostí, zjišťování dodavatelů energií, vyhledávání osaměle žijících starších lidí, kteří nemusí zprávu o převodu dodavatelů vůbec zjistit.

Na obcích i ve městech funguje celá škála příspěvkových organizací zaměřených na sociálně slabší spoluobčany, máte sociální pracovníky, sociální služby, které lidem pomáhají v tíživých životních situacích. Ty všechny můžete nyní zaktivizovat a požádat je o spolupráci, aby nikdo nezůstal sám bez pomoci.

Svaz měst a obcí ČR Vám všem k tomu poskytuje a bude i nadále poskytovat maximální informační servis. Na našich webových stránkách můžete najít pomocnou ruku ve formě článků, odkazů či kontaktů. Zde najdete například informace o mimořádné okamžité pomoci (MOP) https://www.smocr.cz/cs/cinnost/socialnezdravotni-oblast/a/mimoradna-pomoc, kterou Úřad práce ČR poskytuje právě jako podporu občanům, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energií ocitli v nouzi. Jedná se o jednu z možností, jak stát může pomoci lidem postiženým skokovým nárůstem cen  energií. Domácnosti, které se ocitly v tíživé finanční situaci mohou Úřad práce ČR požádat také o příspěvek na bydlení. Jestliže celkové sociální a majetkové poměry budou komplikované, je možné požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi. Přehledně o pomoci informuje i web samotného Úřadu práce ČR, kde najdete též návodná videa https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1 či stránky MPSV https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii. Pro další informace se mohou zájemci kontaktovat Call centrum ÚP ČR na bezplatné lince 800 77 99 00 nebo e-mailu callcentrum@uradprace.cz. 

 

Ing. Alexandra Kocková

tiskový zástupce SMO ČR