06.12.2021

Odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

K jakým změnám dochází v novele zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, která nabude účinnosti dnem 1. února 2022, vysvětluje v přiloženém dopise Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy.

V uvedené novele dochází především ke zmírnění kvalifikačních požadavků na úředníky vykonávající přestupkovou agendu. Více se dočtete v příloze.