06.05.2021

Odolná města

Jak se připravit na budoucí nejistoty a jejich dopad na život a cíle měst? V panelové diskuzi vystoupí za SMO ČR jeho výkonná ředitelka Radka Vladyková. Sledujte nás online v úterý 11. května 2021 od 13:00 do 15:10 hod.

Odolná města jsou dlouhodobě schopná účinně a hospodárně reagovat na aktuální a trvalé rušivé události, jakými jsou změna klimatu, živelní pohromy, pandemie či kybernetické a jiné útoky, adaptovat se zlepšovat své systémy reakcí na ně. Jsou to města, která mají schopnost absorbovat, zotavit se a připravit se na budoucí otřesy (ekonomické, environmentální, sociální a institucionální). Odolná města podporují udržitelný rozvoj, blahobyt a růst podporující začlenění.

V panelové diskuzi vystoupí

 

  • Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR
  • Petr J. Kalaš, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
  • Pavel Danihelka, VUBP&VSB-TUO
  • Marie Adámková, Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Jiří Krist, President Národní sítě Místních akčních skupin (MAS)
  • Ivan Beneš, Český národní výbor pro omezování katastrof
  • Petr Dovolil, Mott MacDonald

Program

 

13:00

Zahájení

13:10

Snižování rizik katastrof a odolnost v rozvojových strategiích měst a municipalit

13:40

Vládní koncepce environmentální bezpečnosti 2021–2050

13:50

Místní akční skupiny a podpora strategie odolnosti na místní úrovni

14:05

Odolnost měst z pohledu lidské bezpečnosti

14:25

Odolnost a význam pro financování měst

14:45

Diskuze

15:10

Závěrečné poznámky  

 

 

Moderátory debaty budou Petr Dovolil, Mott MacDonald a Tomáš Janeba, prezident ARI.

Cyklus připravili Asociace pro rozvoj infrastruktury a Svaz měst a obcí ČR.

 

Ve spolupráci a za podpory institucí:

 

Evropské investiční banky

Britského velvyslanectví v Praze

České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj

Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Ministerstva životního prostředí ČR

Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Více se dozvíte zde.