29.07.2021

Obecní symboly

Každá obec má ze zákona právo mít svůj jedinečný znak a vlajku. Drtivá většina obcí tyto symboly má a aktivně je používá. Oficiální podoba obecních symbolů se pak na základě žádosti obce bezplatně zapisuje do Registru komunálních symbolů (REKOS).

Jiné svoji heraldickou identitu stálé nalézají a začínají s ní aktivně pracovat. O přidělení nových či změně stávajících symbolů rozhoduje na žádost obce předseda Poslanecké sněmovny. Žádosti o udělení obecních symbolů projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii. Oficiální podoba obecních symbolů se pak na základě žádosti obce zapisuje do Registru komunálních symbolů (REKOS). V případě nových symbolů se tak děje automaticky, v případě dodatečného zápisu na žádost obce.

Registr je dostupný on-line na adrese https://rekos.psp.cz

Tato heraldická databáze obsahuje k dnešnímu dni symboly celkem 5425 obcí. Registr je tedy již značně robustní, přesto zápisy stovek obcí chybí a některé zápisy jsou neúplné (např. zapsán znak, nikoliv již vlajka). Registr komunálních symbolů má jistě svůj význam pro současnost i pro zachování historické paměti a identity obce do budoucna. 

Zápis do registru stejně jako sama existence obecních symbolů je zcela dobrovolný. Byli jsme však upozorněni na to, že některé společnosti nabízejí vedle tvorby nových symbolů také dodatečný zápis již existujících symbolů obce do tohoto registru, resp. zpracování žádosti, a to za úplatu. Dovolujeme si vás proto upozornit na skutečnost, že samotný zápis do Registru komunálních symbolů je zcela bezplatný, žádost o zápis je nenáročná a pracovníci kanceláře Poslanecké sněmovny jsou v tomto ohledu podle našich informací velmi nápomocni. Pro dodatečný zápis již existujících obecních symbolů do registru doporučuji obrátit se přímo na ně (kontakt v odkazu výše).

Děkujeme, že o obecní symboly pečujete.

Za Svaz měst a obcí ČR František Lukl, předseda