26.05.2020

Obce sobe - Souhrnné informace o konferenci

Mezinárodní konference se vydařila. Veřejnosti byl představen projekt Obce sobě

08.12.2013 23:55

Meziobecní spolupráce se osvědčuje všude v Evropě, bez ohledu na administrativní uspořádání jednotlivých států a právní postavení obcí.

 

Nabitý program, v němž kromě českých zástupců vystoupili i hosté z šesti evropských zemí, podtrhnul význam Mezinárodní konference o meziobecní spolupráci, která se uskutečnila 28. listopadu v Praze.

Na 180 účastníků absolvovalo čtyři bloky v jednom dni. Dopoledne se zabývali institucionálním rámcem a finančními aspekty meziobecní spolupráce jak z české, tak evropské perspektivy. Odpoledne v samostatném bloku představili své zkušenosti starostové, či starostky, nebo úředníci státní správy z Nizozemí, Rakouska, Norska a Estónska (a předtím v dopoledním bloku i Francie a Německa). Potvrdili, že ačkoliv modely státní správy i územní samosprávy a postavení obcí jsou v Evropě velmi různorodé, obce spolupracovat nutně potřebují.   "Důležité je najít rovnováhu mezi národní a místní úrovní. Jsme přesvědčeni, že místní samospráva je prostor, kde vzniká demokracie“ doporučil například Pierre Calzat, bývalý zástupce prefekta v různých regionech Francie.

Poslední blok byl věnován spolupráci obcí v oblasti školství, odpadového hospodářství a sociálních služeb. Tato témata byla jako základní zvolena i v Projektu meziobecní spolupráce, který byl u příležitosti mezinárodní konference představen novinářům. Jak uvedl Jaromír Jech, ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání SMO ČR, zapojilo se v době konání konference do projektu již více než 130 z celkem 205 území správních obvodů obcí s rozšířenou působností a tento  počet dále narůstá.

Senátor a bývalý ministr, hejtman i starosta Radko Martínek na konferenci podal historický přehled, v němž zdůraznil, že obce dosáhly po roce 1989 největší míru samostatnosti a svobody vůbec ve své historii. Vyjádřil však také obavy ze snah tuto situaci změnit.

Konference se také aktivně zúčastnil ministr pro místní rozvoj František Lukl, jemuž bylo její téma blízké i díky zkušenosti místopředsedy Svazu města a obcí a starosty Kyjova. Ve svém vystoupení se zaměřil na možnosti, které nabízí nové programové období evropských dotací 2014 -2020 právě pro podporu spolupráce obcí.