Nový Technický manuál a Pokyny související se změnou komunikace

Ministerstvo financí vydává nový Technický manuál a pokyny související se změnou komunikace.

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument Technický manuál CSÚIS, verze 2.01 a „Pokyny pro přechodné období“ od 1. 7. 2024 - 31. 12. 2024 – změna komunikace.

V souvislosti s účinností novely vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, zveřejňuje Ministerstvo financí aktualizovaný Technický manuál CSÚIS, verze 2.01, určený pro tzv. „Přechodné období“ v rámci změny komunikace s Centrálním systémem účetních informací státu. 

Současně Ministerstvo financí zveřejňuje detailnější pokyny s tím související, viz dokument „Změna komunikace CSÚIS – Přechodné období – Pokyny“. 

Technické informace | CSÚIS | Ministerstvo financí ČR - Státní pokladna (statnipokladna.cz)

Aktualizace Technického manuálu CSÚIS – verze 2.01 a informace pro přechodné období v roce 2024 – změna komunikace s CSÚIS | 2024 | Ministerstvo financí ČR - Státní pokladna (statnipokladna.cz)

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR