25.08.2022

Novinky v účetnictví veřejného sektoru

Ministerstvo financí vydalo dne 22. srpna 2022 druhé číslo informačního bulletinu týkajícího se účetnictví veřejného sektoru.

Velký prostor je v tomto materiálu věnovaný informaci o pokračujících pracích na novém zákonu o účetnictví a prováděcích předpisech zmíněného zákona, který by měl být představen na přelomu září a října tohoto roku. Předkladatel má v plánu zrušit pro veřejný sektor závazné České účetní standardy a implementovat je do vyhlášek.

Dále je věnovaný prostor dvěma vyhláškám upravujícím účetnictví některých vybraných účetních jednotek. Novely reagují na zrušení Regionálních rad regionů soudržnosti a vypouštějí je z výčtu vybraných účetních jednotek v zákoně o účetnictví. V rámci informačního portálu Monitor byly zveřejněny účetní záznamy za Českou republiku od roku 2015, vč. doplňujících Zpráv, které poskytují podrobnější informace ke zveřejněným údajům.

Ministerstvo financí rovněž v červenci 2022 upravilo podobu Konsolidačního manuálu. Stávající Konsolidační manuál byl nahrazen sadou metodických pomůcek a dalších informací s cílem nabídnout uživateli jednodušší přístup k potřebným informacím z oblasti sestavování účetních výkazů za Českou republiku ve srozumitelnější a přehlednější formě bez duplicit.

V neposlední řady Ministerstvo financí zveřejnilo metodické stanovisko k účetnímu a rozpočtovému zachycení některých skutečností souvisejících s problematikou SberBank CZ, a.s. v případě některých vybraných účetních jednotek.

Bulletin obsahuje nabídku bezplatného školení Oddělením 7503 - Účetní výkaznictví státu pro účetní pracovníky konsolidovaných jednotek státu výkazům Seznam nebo PKP.

 

Více informací lze nalézt zde.

 

Zdroj: Informační bulletin č.2/2022: účetnictví veřejného sektoru

Autor: PhDr. Ing. Ilona Masopustová