15.11.2022

Novela Lex Ukrajina

Připomínky k novele byly vypořádány a míří na Legislativní radu vlády a poté na vládu.

Současný stav:

  • dočasná ochrana bude prodloužena o rok (do 31. 3. 2024), registrace k prodloužení bude probíhat od 1. ledna do 31. března 2023, na základě registrace budou uprchlíci vyzváni k návštěvě poboček OAMP k vylepení nového vízového štítku (v konkrétním termínu). Vylepování štítků bude probíhat do 30. 9. 2023. Úspěšná registrace bude podmíněna vyplněním adresy pobytu a adresy školy u školou povinných dětí (s touto podmínkou jsme nesouhlasili, ale neúspěšně);
  • návrh zkrátit finanční podporu nouzového ubytování na 150 dní byl z aktuální novely vypuštěn - připomínky proti návrhu byly akceptovány, děkujeme vám všem, kdo jste je také vyjádřili. Obdobný návrh ovšem bude připraven pro následující novelu, podpoříme, aby byl součástí komplexnějšího přebudování systému podpory ubytování;
  • přestup na jiné pobytové tituly, který jsme navrhovali, nebude zatím osobám s DO umožněn - jedním z důvodů je zájem Ukrajiny, aby se uprchlíci po válce vrátili domů;
  • novela nadále systémově neřeší úhradu zdravotního pojištění pro vyjmenované zranitelné skupiny (osoby s handicapem, osoby hospitalizované, těhotné ženy, pečující osoby, které nemohou být samy zaměstnány), což jsme v připomínkách požadovali. Budeme usilovat o to, aby byl návrh úhrady zdravotního pojištění zranitelných osob vypracován a stal se součástí další plánované novely Lex Ukrajina; podobně jako i komplexní návrh sociálního zabezpečení ve formě příspěvků na bydlení nebo příspěvku na péči pro zranitelné osoby; 
  • soudní přezkum rozhodnutí o neudělení dočasné ochrany zůstává nadále vyloučen - jak již opakovaně rozhodly soudy, vyloučení soudního přezkumu není v souladu s evropským právem. Návrh novely jde na vládu v tomto bodě s rozporem. O možnost přezkumu nepřijatelnosti dočasné ochrany budeme dále usilovat;
  • Lex Ukrajina legislativně zakotví, že občané Ukrajiny nemohou žádat o jiný pobytový status, než je dočasná ochrana (na území ČR ani zastupitelských úřadech) - s tím nadále nesouhlasíme, domníváme se, že toto opatření může být řešeno usnesením Vlády, které lze snáze revokovat, než zákon.

 

Registrace typů pracovních smluv

MPSV chystá povinnou registraci typů pracovních smluv, aby nadále bylo možné rozlišit, v jakém typu pracovního poměru jsou zaměstnány osoby s dočasnou ochranou. Zda jde o pracovní poměr, DPČ nebo DPP. Tyto informace vytvoří lepší podklad pro analýzu zaměstnanosti osob s DO.

 

 

Rekvalifikační kurzy češtiny

Podle MPSV není ze strany klientů dostatečná poptávka po rekvalifikačních kurzech češtiny. Pokud vaši klienti mají o tyto kurzy zájem, motivujte je, aby je po ÚP žádali. Nárok na rekvalifikaci mají nejen uchazeči o zaměstnání (nezaměstnaní), ale také zájemci o zaměstnání (osoby, které mohou být zaměstnané a rekvalifikovat se při tom na jinou/vyšší kvalifikaci).

 

 

Informace MŠMT o přijímacích zkouškách na SŠ a VOŠ 2022/23

  • na žádost se promíjí zkouška z českého jazyky při přijímacím řízení držitelům DO
  • zkoušku z matematiky je možné (na žádost připojenou k přihlášce) vykonat v ukrajinském jazyce
  • pokud škola neumožňuje zadání testu v ukrajinštině, získá žák o 25 % více času na vypracování testu s možností využít překladový slovník
  • odkaz na dokument: Opatření obecné povahy - Přijímací řízení 2022/23 na SŠ

 

 

Financování integrace: Grantová výzva Druhý domov II.

Nadace EP Corporate Group vyhlašuje grantovou výzvu Druhý domov II. na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Výzva je určena pro NNO, školy, obce i kraje.

Žádosti se přijímají od 17.10.2022 do vyčerpání alokace 30 mil. Kč.

Zdroj:

Blanka Tollarová, vedoucí výzkumu, koordinátorka platformy Pomáhej Ukrajině

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

tollarova@migracnikonsorcium.cz

Alexandra Kocková

tiskový zástupce SMO ČR