10.08.2022

Nová zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám je aktuálně vyčleněna dílčí alokace na podporu zakládání komunit ve vazbě na komunitní energetiku, cílem je pilotně podpořit 40 komunit.

V programu Nová zelená úsporám je aktuálně vyčleněna dílčí alokace na podporu zakládání komunit ve vazbě na komunitní energetiku, cílem je pilotně podpořit 40 komunit. Vznik komunit má samozřejmě přímou závislost na legislativu, která se aktuálně tvoří na MPO, proto výzva ještě vyhlášena nebyla.

Komunitní energetika má rovněž své místo v Modernizačním fondu (https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/programy/), výzvy jsou závislé na připravovaných legislativních změnách.

Obce mohou prozatím čerpat podporu na budování infrastruktury (FVE) k budoucím zapojení do komunit, viz https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=18.

Zdroj: SFŽP

Alexandra Kocková